Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

26.07.2018

Spotkanie w województwie mazowieckim w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

W dniu 26 lipca 2018 r. w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w Stanisławowie koło Płocka miało miejsce spotkanie w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin z udziałem Podsekretarza Stanu w MRPiPS Bartosza Marczuka, Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego, Anny Wandzel Dyrektora Mazowieckiego Oddziału PFRON oraz Michała Dzięgielewskiego Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PFRON, NFZ, ZUS, środowiskowych domów samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i samorządu z terenu województwa.

Podczas spotkania omawiane były tematy dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w szczególności związane z wdrażaniem  mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin wraz z jej filarami – Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Pakietem społecznej odpowiedzialności i Programem „Dostępność Plus”.

Przedstawione zostały wprowadzane kompleksowe rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, które przełożą się na realną zmianę jakościową i ilościową. Oprócz dotychczas wprowadzonych rozwiązań, do których zaliczyć należy:

 • Program „Za Życiem”,
 • Program „Rodzina 500+”,
 • podwyższenie renty socjalnej,
 • wzrost wysokości zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • nowe zasady obliczania ulgi rehabilitacyjnej,
 • zwiększenie dofinansowania pobytu pracowników zakładów aktywności zawodowej oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Zaprezentowane zostały nowo opracowywane rozwiązania o charakterze długookresowym, m.in. Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych wraz z Programem Narodowego Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, reformą systemu orzekania o niepełnosprawności, zatrudnienie wspomagane.

Szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów są takie rozwiązania ustawowe jak zapewnienie opieki wytchnieniowej i wprowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej.

 • Wiceminister został oprowadzony po Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w Stanisławowie.
  Wiceminister został oprowadzony po Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w Stanisławowie.
 • Konsultacje rozpoczęły się briefingiem prasowym.
  Konsultacje rozpoczęły się briefingiem prasowym.
 • Wypowiedź Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego w trakcie spotkania z mediami.
  Wypowiedź Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego w trakcie spotkania z mediami.
 • Wiceminister Bartosz Marczuk odpowiada na pytania dziennikarzy.
  Wiceminister Bartosz Marczuk odpowiada na pytania dziennikarzy.
 • Rozpoczęcie konsultacji.
  Rozpoczęcie konsultacji.
 • Wiceminister Bartosz Marczuk przybliżył zgromadzonym założenia systemu wsparcia.
  Wiceminister Bartosz Marczuk przybliżył zgromadzonym założenia systemu wsparcia.
 • Wicewojewoda Mazowiecki w trakcie konsultacji.
  Wicewojewoda Mazowiecki w trakcie konsultacji.
 • W trakcie konsultacji.
  W trakcie konsultacji.
Bookmark and Share
Natalia Lech, 26.07.2018, Ilość wejść: 434, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry