Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

10.08.2018

Stanowisko Wojewody Mazowieckiego w sprawie budynku mieszkalnego przy ulicy Piaskowej

Wojewoda Mazowiecki monitoruje sytuację budynku przy ulicy Piaskowej 9  na warszawskiej Woli. Jest w kontakcie ze służbami nadzoru budowlanego.

Odnosząc się do doniesień medialnych w tej sprawie, Wojewoda przedstawił swoje stanowisko na zorganizowanym briefingu prasowym.

Wojewoda zwrócił uwagę na fakt, że umowa na projekt rozpoczyna proces budowlany, po którym następują dalsze etapy, przede wszystkim wydanie decyzji zezwalającej na budowę, której integralną częścią jest projekt budowlany.

Wojewoda Mazowiecki podczas spotkania z przedstawicielami mediów

– Wyłonienie wykonawcy projektu nastąpiło w ramach przetargu publicznego  przez powołaną do tego celu komisję, oferent przedstawia dokumenty uwiarygadniające jego uprawnienia i doświadczenie zawodowe, ponieważ zgodnie z Prawem budowlanym na projektancie spoczywa odpowiedzialność za projekt  (Art. 20, ust. 4.).  Nie można pomijać faktu, że za realizacje inwestycji odpowiada wykonawca,  który również zostaje wyłoniony w ramach przetargu i który również zobowiązany jest przepisami prawa budowalnego oraz Kodeksu Cywilnego do wykonania inwestycji zgodnie z przepisami, zatwierdzonym projektem budowalnym i sztuką budowalną. Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę wydano z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy w maju 2007 r.  –  powiedział Wojewoda.

– Należy ocenić cały proces budowy budynku, zwrócić uwagę na aspekt nie tylko projektowania budynku, ale również odbiór inwestycji i dopuszczenie do użytkowania. Rolą odpowiednich organów jest ocena, kto ponosi odpowiedzialność za zły stan techniczny budynku. Na obecnym etapie nie ma pewności, czy wina leży po stronie projektanta, czy wykonawcy. Wyjaśnieniem nie musi zajmować się tylko prokuratura, samorząd może się też zwrócić do komisji rewizyjnej. Teraz najważniejsze jest udzielenie pomocy mieszkańcom, udzielanie im bieżącej informacji i przywrócenie budynku do odpowiedniego stanu – odpowiedzialność za to spoczywa na władzach dzielnicy – podkreślił Wojewoda.

Wojewoda Mazowiecki udziela wywiadu

Podziel / Share
10.08.2018, Ilość wejść: 502, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry