Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

10.05.2019

Polityka społeczna i programy rządowe – raport Wojewody

Stan realizacji programów rządowych na Mazowszu oraz informacje na temat środków przekazywanych samorządom na ich obsługę przedstawił Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Raport Wojewody prezentuje dane dotyczące wszystkich środków finansowych przekazywanych na zadania z zakresu polityki społecznej w latach 2015 – 2018. Podczas konferencji, na której omówiono publikację, Wojewoda poruszył także kwestie związane z systemem pomocy społecznej i zadaniami wykonywanymi przez pracowników socjalnych.

Od 2015 roku liczba środków finansowych na zadania z zakresu polityki społecznej przekazywanych przez Wojewodę Mazowieckiego do samorządów wzrosła o ponad 330 proc. Samorządy w roku 2015 otrzymały ponad 1,65 mld zł, w 2018 roku było to już 5,5 mld zł.

Środki finansowe przekazane przez Wojewodę na zadania z zakresu polityki społecznej w latach 2015 – 2018 wydatkowane przez jednostki samorządu terytorialnego:

 

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

Razem wydatki na zadania własne 
i zlecone

1 653 264 998 zł

4 440 233 596 zł

5 401 777 063 zł

5 500 503 060 zł

W trakcie prezentacji raportu Wojewoda przedstawił efekty programów rządowych, które m.in. wpływają na zmniejszanie się ubóstwa. Odnotowano spadek liczby wydawanych decyzji, m.in. o zasiłki okresowe o 30 proc. Rzadziej jest też udzielana pomoc w postaci gorącego posiłku. Za to więcej rodzin otrzymuje pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej – wzrost o 19 proc.

Liczba osób objętych pomocą społeczną:

Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia

2015 rok

2018 rok

Różnica procentowa

Zasiłki stałe

27 775

26 446

spadek o 5%

Zasiłki okresowe

32 084

22 347

spadek o 30%

Inne zasiłki celowe i w naturze

92 637

73 414

spadek o 21%

Posiłek

93 411

63 662

spadek o 32%

w tym: posiłek dla dzieci

83 575

54 759

spadek o 34%

Liczba rodzin

2015 rok

2018 rok

Różnica procentowa

Praca socjalna

122 800

116 020

spadek o 6%

w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej

28 238

33 503

wzrost o 19%

 

Wojewoda Mazowiecki przekazuje samorządom środki na wypłatę świadczeń oraz na obsługę programów rządowych takich jak Rodzina 500+, Dobry Start i Za życiem.  W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. na obsługę ww. programów samorządy otrzymały niemal 158 mln 636 tys. zł, z czego wykorzystały 146 mln 183 tys. zł, a zwróciły niemal 12 mln 455 tys. zł (co stanowi 8 proc. ogólnych środków przekazanych na obsługę programów).

Podział środków na obsługę programów rządowych na przykładzie Programu Rodzina 500+:

Rok

2016

2017

2018

Środki przysługujące na obsługę programu

50 530 554,32 zł

51 125 582,91 zł

49 499 523,28 zł

Wykorzystane środki na obsługę programu

44 167 865,37 zł

46 957 936,87 zł

47 837 842,92 zł

Zwroty środków,

co stanowi % przysługujących

6 362 688,95 zł

13%

4 167 646,04 zł

8%

1 661 680,36 zł

3%

Podział środków na obsługę programów rządowych na przykładzie Programu Dobry Start:

Rok

2018

Środki przysługujące na obsługę programu

6 524 742 zł

Wykorzystane środki na obsługę programu

6 282 000 zł

Zwroty środków,

co stanowi % całości

244 742 zł

4%

 

Koszty obsługi programu przez gminę i powiat wynoszą 10 zł za jedno dziecko. W ramach dotacji otrzymanej na koszty realizacji programu samorząd jest zobowiązany przeznaczyć nie mniej niż 80 proc. środków na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją Programu.

Wojewoda odniósł się także do zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych. W 2018 roku w województwie mazowieckim w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie zatrudnionych było prawie 7,5 tys. osób. Pracownicy socjalni stanowili około 33% (2 520 pracowników) wszystkich zatrudnionych tam osób.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Wojewoda dofinansowuje (do wysokości 80 % kosztów realizacji zadania) wypłatę dodatków do wynagrodzenia, przeznaczonych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie. Dodatek ten wynosi 250 zł i nie powinien być wliczany do wynagrodzenia zasadniczego.

Ponadto Wojewoda w ramach nadzoru wielokrotnie interweniował w sprawie prawidłowego wykorzystywania przez jednostki samorządu terytorialnego środków przekazywanych na obsługę programów rządowych, przeznaczonych m.in. na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej.

Raport Polityka społeczna i programy rządowe w województwie mazowieckim do pobrania poniżej.

Podziel / Share
10.05.2019, Ilość wejść: 1070, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry