Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

23.05.2019

Narada dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych w MUW

23 maja 2019 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się narada dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W wydarzeniu uczestniczył m. in.: Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Spotkanie otworzył i powitał gości Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Następnie Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Anna Olszewska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na potrzebę ponownego dokonania w każdym powiecie analizy sytuacji w instytucjonalnej pieczy zastępczej pod kątem spełniania przez placówki opiekuńczo-wychowawcze standardów.

Podczas spotkania zaprezentowana została informacja o aktualnym stanie systemu pieczy zastępczej w województwie mazowieckim. Wskazane zostały rekomendacje do osiągnięcia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych standardów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach podnoszenia jakości pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych poruszane były zagadnienia współpracy z sądami rodzinnymi oraz kwestie zapobiegania i profilaktyki przestępczości wśród nieletnich – wychowanków placówek. Omówiono również zagadnienia związane z problematyką przeciwdziałania handlowi ludźmi.

W naradzie zorganizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wzięło udział ponad 130 uczestników. Poza przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej do uczestnictwa w spotkaniu zostali zaproszeni również przedstawiciele sądu, Policji, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji ITAKA, Fundacji „La Strada”.

Prelegentami na naradzie byli: sędzia Agnieszka Wiśniewska-Kaluta z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Piasecznie, nadkomisarz Karolina Makos i podinspektor Marcin Zimoń z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Stołecznej Policji, Jolanta Zmarzlik – terapeuta, specjalista ds. ochrony dzieci w Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, Anna Jurkiewicz – wiceprezes Fundacji ITAKA, Irena Dawid-Olczyk – prezeska Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” oraz Małgorzata Tajchman – starszy inspektor wojewódzki, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Podziel / Share
23.05.2019, Ilość wejść: 448, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry