Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

07.06.2019

Odznaczenia państwowe w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Podczas dzisiejszej uroczystości, która odbyła się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera wręczył Złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz odznaki honorowe „Primus in Agendo” i „za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego”. Na uroczystości w sumie przekazane zostały 22 odznaczenia państwowe i resortowe.

Dzisiejsza ceremonia odbyła się w Sali im. Stefana Starzyńskiego. Zebrali się tam przedstawiciele organizacji i jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, a także prezesi i dyrektorzy instytucji, których pracownicy i działacze zostali wyróżnieni. Po wysłuchaniu hymnu państwowego Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wręczenia odznaczeń.

ZŁOTE KRZYŻE ZASŁUGI

Piotr Mysłakowski – Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, pracownik dydaktyczny ASP, architekt wnętrz, grafik wydawniczy, wydawca, genealog i chopinolog. Jest autorem wielu projektów wnętrz użyteczności publicznej w Krakowie (m.in. Teatr STU, Klub pod Jaszczurami, Politechniki i AGH). Działacz Związku Polskich Artystów Plastyków, wieloletni wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Architektów Wnętrz IFI, członek i były wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, członek Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu oraz Członek Honorowy Kanadyjskiego Towarzystwa Chopinowskiego. Wraz z prof. dr. Andrzejem Sikorskim od lat prowadzi badania nad rodziną i otoczeniem Chopina, stał się uznanym autorytetem w dziedzinie biografii artysty. Od wielu lat jest konsultantem naukowym Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Piotr Mysłakowski jest ponadto aktywnym członkiem Korpusu Weteranów Czarnej Trzynastki Krakowskiej. Przez kilka lat wspólnie z innymi członkami Korpusu Weteranów CTK poszukiwał śladów i świadków historii udziału harcerzy - członków Czarnej Trzynastki Krakowskiej ZHP w odzyskiwaniu Niepodległości Polski. Współpracuje z wieloma drużynami harcerskimi z terenu Krakowa prowadząc zajęcia wychowawcze i edukacyjne z zakresu historii i tożsamości narodowej. Za swoją działalność w zakresie kultury i przekazu dziedzictwa narodowego w 2018 r. odznaczony został Złotym Medalem „Krzyż 100-Lecia Czarej Trzynastki Krakowskiej" nr 26. przyznawanym przez Korpus Weteranów CTK.

Wiesław Lech Brociek – w 1971 ukończył studia na wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i został zatrudniony na tym wydziale jako nauczyciel akademicki. Jest współautorem 6 podręczników akademickich oraz autorem i współautorem ponad 90 artykułów w czasopismach technicznych i referatów. Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał wielokrotnie nagrody Rektora PW i Dziekana Wydziału. Za osiągnięcia w 45-letnim okresie pracy akademickiej został odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Od ponad 40 lat aktywnie działała na rzecz młodzieży studenckiej w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP). W latach 1980 – 96 był sekretarzem Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP, współorganizatorem i członkiem Jury Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Inżyniera Elektryka oraz Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Magisterską Elektryka. Od 2014 r. jest członkiem Zarządu OW SEP. Od 2008 r. jest prezesem i opiekunem naukowym Studenckiego Koła SEP. Jako opiekun tego Kota organizuje wycieczki naukowe, seminaria oraz kursy dla studentów. Organizował także XV Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Od 2007 roku jako przedstawiciel SEP jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Innowacji Technicznych (OIT) oraz Jurorem Sądu Konkursowego OIT.

SREBRNE KRZYŻE ZASŁUGI

Marian Andrzej Klabisz –  rzemieślnik, artysta, mistrz grawerstwa, złotnictwa i brązownictwa. Jego 40-letnia działalność wykracza poza obowiązki zawodowe. Marian Andrzej Klabisz zasłużył się ratowaniem obiektów zabytkowych stanowiących dobra kultury i dziedzictwa narodowego. Zajmował się renowacją, konserwacją i rekonstrukcją metalowych przedmiotów ze zbiorów muzealnych, kolekcjonerskich oraz będących na wyposażeniu kościołów z terenu całej Polski. Zajmuje się również szkoleniem i przekazywaniem wiedzy oraz unikalnych umiejętności rzemieślniczych konserwatorom zabytków oraz młodzieży zainteresowanej nauką brązownictwa, grawerstwa i metaloplastyki. Jego działania stanowią istotny wkład w ratowanie ginących rzemiosł będących ważnym elementem dziedzictwa narodowego. Od wielu lat działa społecznie w organizacjach samorządu rzemiosła: cechu złotników, zegarmistrzów, optyków, grawerów i brązowników m. s t. Warszawy oraz w Ogólnopolskim Cechu Rzemieślników i Artystów.

Zbigniew Stanisław Ploch – przez wiele lat był zawodowym strażakiem, od 2002 roku społecznie pełni funkcję Komendanta Gminnego OSP w Kampinosie. Jest odpowiedzialny za sześć jednostek OSP z terenu Gminy Kampinos. Jego działalność polega  przede wszystkim na szkoleniu strażaków, kierowaniu akcjami ratowniczymi oraz zaopatrywaniu jednostek w sprzęt ratowniczy. Szkolenia te prowadzi na kilku poziomach i w różnych kategoriach wiekowych. Zarówno dla Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, dzieci i młodzieży oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w jednostkach OSP. Jest również organizatorem konkursów wiedzy pożarniczej oraz wyjazdów i obozów szkoleniowych ćwiczeń i zawodów pożarniczych. Dzięki działaniom prowadzonym przez Zbigniewa Plocha duży odsetek młodzieży pozostaje w strukturach OSP i zasila jednostki ratownicze. Szkolone przez niego jednostki cyklicznie zajmują czołowe miejsca na zawodach pożarniczych. Pan Zbigniew zajmuje się także pozyskiwaniem środków na zakup samochodów i sprzętu. Dzięki jego inicjatywie jednostki OSP w Gminie Kampinos wzbogaciły się w ostatnich kilku latach o dwa nowe samochody bojowe oraz wysokiej klasy sprzęt ratowniczy. Zbigniew Ploch dowodzi również jednostkami OSP podczas akcji ratowniczych. Największe akcje, podczas których dowodził to: likwidacja skutków nawałnicy w roku 2008, powódź w roku 2010 oraz podtopienia w roku 2013 i 2017.

Rajner Smolorz –  rzemieślnik artysta, mistrz snycerstwa i stolarstwa, biegły sądowy oraz rzeczoznawca. Niemal trzydziestoletnia działalność Rajnera Smolorza wykracza poza jego obowiązki zawodowe. Z zaangażowaniem i poświęceniem ratuje zabytkowe obiekty stanowiące dobra kultury narodowej. Zajmował się renowacją, konserwacją i rekonstrukcją drewnianych przedmiotów oraz wyposażenia wnętrz znajdujących się w zbiorach m.in.: Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie, galeriii salonów antyków, kolekcjonerów prywatnych. Przeprowadził renowacje przedmiotów będących na wyposażeniu kościołów, w tym renowacje obiektów zabytkowych o unikalnej wartości istotnych dla kultury i dziedzictwa narodowego. Prowadzi także wieloletnią i aktywną działalność społeczną i charytatywną na rzecz społeczności lokalnej oraz w zakresie ratowania dóbr kultury, ginących rzemiosł, ochrony zabytków i propagowania przedsiębiorczości. Jest działaczem społecznym w ramach samorządu Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów.

BRĄZOWE KRZYŻE ZASŁUGI

Ewa Barbara Brzezińska – absolwentka Oddziału Bioanalizy
i Badania Środowiska Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalizowała się w zakresie laboratoryjnej analityki klinicznej oraz zdrowia publicznego. Posiada 35 letni staż pracy w ochronie zdrowia. Od 1981 roku pracuje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego na stanowisku kierownika zakładu diagnostyki laboratoryjnej. Pani Ewa Barbara Brzezińska działa aktywnie jako Przedstawiciel Regionalny i członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w Ill i IV kadencji. Działa w PTDL od momentu powstania Lubuskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, obecnie Z-ca Przewodniczącego. Pani Brzezińska bierze aktywny udział w akcjach społecznych, m.in. pod hasłem "białe niedziele" odbywających się w gminnych ośrodkach zdrowia. Jest także organizatorką wielu konferencji PTDL oddziału lubuskiego oraz współorganizatorką obchodów Dnia Diagnosty w województwie lubuskim. Prowadzi tematyczne szkolenia SP ZOZ dla lekarzy i pielęgniarek dotyczące np. wdrażania nowych metod diagnostycznych i badań laboratoryjnych. Jest również autorką artykułów publikowanych na łamach magazynu KIDL „Diagnosta Laboratoryjny”.

Stanisław Dąbrowski – w 1973 r. jest druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrokowie. Od początku swojej działalności angażował się w pracę jednostki i zawsze był gotów nieść pomoc innym. Przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza straży, a później jej Prezesa. Jego zaangażowanie, sumienność i dbałością o mienie społeczne stanowi doskonały wzór do naśladowania dla młodzieży. Druh Stanisław Dąbrowski za swoją bezinteresowną pracę społeczną został odznaczony Odznaką Wzorowy Strażak, oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Obecnie, ze względu na wiek, bierze udział w działaniach kulturalnych jednostki. Jako mieszkaniec Mrokowa pełnił przez wiele lat funkcję sołtysa i radnego w samorządzie gminy Lesznowola.

Julia Drozd-Podbielskajest rzemieślnikiem artystą w zakresie ręcznego haftu artystycznego, jedna z niewielu osób w Polsce wykonująca to unikalne rzemiosło. Niemal trzydziestoletnia aktywność wykraczająca poza obowiązki zawodowe obejmuje działania związane z ratowaniem obiektów zabytkowych stanowiących dobra kultury narodowej. Zajmuje się renowacją, konserwacją i rekonstrukcją przedmiotów ze zbiorów muzealnych oraz wyposażenia obiektów zabytkowych o unikalnej wartości, istotnych dla kultury i dziedzictwa narodowego. Pani Julia Drozd-Podbielska jest laureatką wielu wyróżnień na wystawach rzemiosła artystycznego. Brała udział w pokazach i wystawach indywidualnych prezentujących wiedzę oraz unikalne umiejętności wykonywania ręcznego haftu artystycznego, który jest ginącym rzemiosłem będącym ważnym elementem dziedzictwa narodowego. Pani Julia jest wieloletnią działaczką społeczną w rzemieślniczym samorządzie oraz członkiem i założycielem Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów.

Wojciech Dziełakjest jednym z założycieli i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Od początku działalności, stowarzyszenie bierze udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych odbywających się na terenie powiatu wołomińskiego. Od 2000 r do 2015 roku Wojciech Dziełak był jednym z organizatorów Mistrzostw Polski Formacji Kawaleryjskich, na które przyjeżdżały grupy kultywujące tradycje kawaleryjskie z całej Polski oraz Australii. Corocznie, od 2004 roku, Pan Wojciech bierze udział w pracach związanych z rekonstrukcją Bitwy Warszawskiej. W roku 2015 rekonstrukcja ta została wyróżniona tytułem Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego. Pan Wojciech bierze też udział w organizacji corocznej rekonstrukcji bitwy pod Kobyłką z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej, organizacji święta z okazji 100-lecia powstania 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie oraz uroczystych obchodów 100-lecia Bitwy pod Krechowcami. W 2017 r. Wojciech Dziełak przekazał do Sali Tradycji Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich w Orzyszu część swoich bogatych zbiorów, o dużej wartości historycznej i materialnej, dotyczących Ułanów Krechowieckich.

Mieczysław Janickirzemieślnik artysta, mistrz sztukatorstwa i murarstwa. Niemal czterdziestoletnia działalność Mieczysława Janickiego wykracza poza obowiązki zawodowe. Zajmuje się on ratowaniem obiektów zabytkowych stanowiących dobra kultury narodowej. Rekonstruuje i odnawia elewacje zabytkowych budynków, zwłaszcza zabytkowych kamienic łódzkich, o unikalnej wartości dla kultury i dziedzictwa narodowego. Od wielu lat działa społecznie w ramach samorządu rzemiosła, jest członkiem cechu rzemiosł budowlanych i Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów.

Stanisław Kacperekaktywny działacz Federacji Sportowej Energetyk.

Piotr Karaś – aktywny działacz Federacji Sportowej Energetyk.

Jan Marczak – członek OSP. Pan Marczak zmarł, odznaczenie odebrała wdowa Pani Janina Marczak.

 

MEDALE ZŁOTE ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Piotr Wakuła – zasłużony pracownik Kolei Mazowieckich.

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POZYCIE MAŁŻEŃSKIE

Eugeniusz i Maria Siwek – Państwo Siwkowie przeżyli wspólnie ponad 50 lat. Związek małżeński zawarli 12 października 1968 r.

Kazimierz i Elżbieta Klepaccyprzeżyli wspólnie 51 lat. Związek małżeński zawarli 6  czerwca1968 r.

 

MEDALE 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległościjest wyrazem najwyższego uznania wobec tych pokoleń Narodu Polskiego, które swoją niezłomną walką o zachowanie polskości, składając przy tym niejednokrotnie daninę ze swej krwi, przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.

Jan Abgarowicz – działacz opozycji niepodległościowej w okresie PRL (Solidarność Walcząca), wychowawca pokoleń młodzieży, wybitnie zasłużony dla zachowania dziedzictwa kulturowego Ormian Polskich, gorący polski patriota. W latach 80. zaangażowany w działalność podziemnego wydawnictwa NOWA. Jan Abgarowicz jest współzałożycielem i wieloletnim prezesem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich - organizacji wyjątkowo zasłużonej na polu zachowania spuścizny kulturowej polskich Ormian. Organizacja ta prowadzi unikalne Archiwum Polskich Ormian, cenione i nagradzane przez liczne instytucje państwowe, w tym Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Pan Jan jest popularyzatorem myśli abpa Józefa Teofila Teodorowicza, ostatniego ormiańskiego arcybiskupa Lwowa, wybitnego kaznodziei, jednego z ojców Niepodległej Polski (cytat z kazania abpa Teodorowicza znajduje się na rewersie Medalu 100-lecia Niepodległości). Dzięki jego wysiłkom udało się uratować od zagłady tzw. Spuściznę Polskich Ormian - bezcenny zbiór starodruków, rękopisów, dokumentów, ksiąg parafialnych, książek, obrazów i fotografii dokumentujących 650 lat historii polskich Ormian. Fundator, wielokrotnie nagradzanej, m.in. nagrodą Pro Publico Bono i zasłużonej na polu edukacji patriotycznej oraz obywatelskiej młodzieży, Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska. Filantrop i dobroczyńca m.in. kościoła ormiańsko-katolickiego w Polsce.

Grzegorz Michalik – Swoją działalność na rzecz Niepodległości rozpoczął podczas wydarzeń marcowych 1968 roku, uczestnicząc w protestach i demonstracjach popierających żądania studentów. W 1980 roku czynnie włączył się w tworzenie struktur „Solidarności”, zostając wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej Związku w Zakładzie Remontowym Urządzeń Gazowniczych. Po wprowadzeniu stanu wojennego od pierwszego dnia włączył się w działalność podziemną. Od 1982 r. był w strukturach Komitetu Międzyzakładowego Porozumienia „Solidarność”. Został wyrzucony z pracy w trybie natychmiastowym za napisanie na kominie kotłowni napisu Solidarność. W 1984 roku rozpoczął współpracę z ruchem wydawniczym, a szczególnie z Niezależnym Wydawnictwem NOWA. Pełnił tam nie tylko rolę drukarza, ale także introligatora, szkolił adeptów do pracy w drukarniach podziemnych, naprawiał sprzęt drukarski. Pracując jako taksówkarz, zajmował się transportem podziemnych wydawnictw. Pracował przy wydaniu ponad 100 tytułów niezależnych wydawnictw książkowych. Po 1989 roku uczestniczył w lokalnym samorządzie i był aktywnym działaczem Ruchu dla Rzeczpospolitej, a później Ruchu Odbudowy Polski.

Odznaka Honorowa „Primus in Agendo”

Odznaka Primus in Agendo – pierwszy w działaniu, ustanowiona została Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Primus in Agendo, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia. Do jej nadawania upoważniony jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nadanie odznaki jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach

Mariusz Ławruszkiewicz – jest założycielem i prezesem fundacji „ŻYJESZ POMÓŻ INNYM” działającej od 2008 roku głównie na terenie powiatu płockiego. Od ponad dziesięciu lat poprzez szereg działań aktywizuje osoby niepełnosprawne i działa na rzecz ich integracji z osobami zdrowymi, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów wiejskich. Organizuje pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu, bezdomnych oraz seniorów, pozostających bez wsparcia ze strony najbliższych. Współpracuje na stałe z BANKIEM ŻYWNOŚCI w Płocku oraz wieloma organizacjami pozarządowymi z województwa mazowieckiego. Podejmuje liczne działania mające na celu zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego oraz wspiera aktywizację zawodową osób wykluczonych społecznie, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Przy wsparciu Funduszy Europejskich ( wraz z innymi partnerami instytucjonalnymi) oferuje osobom potrzebującym bezpłatne szkolenia zawodowe, doradztwo personalne - a dla osób szczególnie wyróżniających się organizuje trzymiesięczne staże zawodowe, które najczęściej kończą się zawarciem umowy o pracę. Pan Mariusz Ławruszkiewicz od 2014 roku aktywnie działa
w Centrum Wolontariatu przy Banku Żywności w Płocku. Wspiera organizację zbiórek żywności oraz Ogólnopolskiego Konkursu Miss i Mister Wolontariatu.

Odznaka Honorowa „za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego”

Odznaka za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawana za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności w działalności w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego, za zasługi związane z wykonywaniem zadań dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej, w pracy naukowej i badawczej dotyczącej zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego.

Ewa Iwańczuk – od 22 lat jest związana z Urzędem Miasta st. Warszawy, w którym obecnie pracuje na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Jej szczególne osiągnięcia dotyczą edukacji informatycznej urzędników stanu cywilnego, początkowo wyłącznie zatrudnionych w macierzystej jednostce, ale od co najmniej trzech lat również urzędników w całej Polsce. Jest w tej chwili najbardziej cenionym trenerem z zakresu Bazy Usług Stanu Cywilnego oraz rejestru PESEL, wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych. Poprzez udział w Grupie Roboczej ds. BUSC doradza Ministerstwu Cyfryzacji oraz Centralnemu Ośrodkowi Informatyki w zakresie modernizacji i rozwoju obu tych systemów. Jako prelegent uczestniczy w większość seminariów szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP, a od kilku lat jest również wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Reprezentuje również środowisko zawodowe na forum międzynarodowym poprzez udział w Kongresach Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego (EVS).

Podziel / Share
07.06.2019, Ilość wejść: 1143, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry