Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

26.06.2019

Ponad 1 mld zł z UE na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Napierki - Płońsk

25 czerwca 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 5 umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Ich łączna wartość to ponad 2,53 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 1,5 mld zł. W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

fot. CUPT

Dzięki środkom unijnym z Programu Infrastruktura i Środowisko na drogowej mapie Polski powstaną kolejne kilometry szybkich i bezpiecznych tras. To dobra informacja dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego, Dąbrowy Tarnowskiej i Myśliny, którzy zyskają obwodnice miast. Umowy, jakie dzisiaj podpisujemy to nie tylko nowe inwestycje drogowe, to także wsparcie programów edukacyjnych - podkreśliła Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Zielińska.

Jedną z pięciu dofinansowanych projektów jest budowa strategicznej dla północnej części naszego województwa drogi ekspresowej Olsztynek – Płońsk S7 na odcinku Napierki - Płońsk. Projekt zakłada budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki - Płońsk o długości 71,21 km. Droga ekspresowa S7 na odcinku Napierki - Płońsk stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T (Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, Gdańsk – Warszawa - Katowice). Całkowita wartość projektu wyniesie 1 936 580 895,83 zł, z czego 1 043 836 933,77 zł to kwota dotacji przyznana ze środków UE. Beneficjentem jest GDDKiA. Projekt będzie realizowany do 12 maja 2021 r.  

fot. CUPT

Zakres inwestycji:

  • budowa drogi S7 o długości 71,21 km,
  • budowa 9 węzłów drogowych w ciągu S7,
  • budowa 4 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I,
  • dostosowanie istniejących odcinków DK 7 klasy G do przyszłej funkcji i klasy dróg na długości ok. 37,38 km,
  • remont mostu nad rzeką Wkrą w ciągu DK7 w Strzegowie,
  • budowa Systemu Zarządzania Ruchem w zakresie elementów ITS,
  • budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
  • budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawniającego ruch tranzytowy. Przyczyni się  również do poprawy warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Droga ekspresowa S7 jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T. Stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, jakim będzie ten o długości prawie 72 km, przyczyni się do zwiększenia komfortu dalekobieżnego ruchu drogowego i poprawy dostępności komunikacyjnej Polski – podkreśliła Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Umowy obejmujące inwestycje podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Projektem objętym unijnym dofinansowaniem jest ponadto ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń stacjonarnych dla ok. 1680 nauczycieli w 16 województwach oraz przeszkolenie ok. 12 200 osób za pośrednictwem platformy e-learningowej. Koszt realizacji projektu wyniesie 5 mln zł, z czego 4,25 mln stanowi dofinansowanie z UE. Beneficjentem jest Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

fot. CUPT

Umowę o dofinansowanie projektu podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Projekt będzie realizowany do końca 2020 r.

Podziel / Share
26.06.2019, Ilość wejść: 407, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry