Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

26.06.2019

Aktywny samorząd. Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej

W środę, 26 czerwca br., w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, odbyło się spotkanie poświęcone realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. W imieniu Wojewody, w spotkaniu uczestniczył Jan Myszak, Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Spotkanie było okazją do przedstawienia problemu niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, z którym zgromadzonych gości zapoznał Marek Miliński, odpowiedzialny za współpracę z administracją publiczną z ramienia Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięła udział Dorota Habich – Zastępca Prezesa Zarządu PFRON oraz Lilianna Kałczyńska – w. z. Dyrektora Oddziału Mazowieckiego PFRON

Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w pierwszym kwartale 2018 r. wynosił 26,4%, a wskaźnik zatrudnienia 24,5% i jest on wciąż dużo niższy niż średnia unijna (45%). Znacznie gorzej wyglądają wskaźniki dotyczące aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej – odpowiednio: 16,3% i 15,2%. Przy czym zwiększa się każdego roku liczba osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe – według danych zawartych na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl, np. w 2009 r. wynosiła ona 5,1% (w przypadku osób sprawnych 20,8%), a w 2014 r. już 9,8% (w przypadku osób sprawnych 27,1%).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, adresując do określonych organów i instytucji państwowych oraz samorządowych program ,,STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, wpisuje się w standardy Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz standardy polityki państwa określone w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej oraz pozwoli na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia.

Realizacja programu przebiega w ramach dwóch modułów:

  • moduł I „Instytucje”, którego bezpośrednimi adresatami są organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury, które zatrudnią osoby niepełnosprawne;
  • moduł II „Staże zawodowe” adresowany do organizacji pozarządowych, które przygotują i skierują osoby niepełnosprawne na staż zawodowy w administracji rządowej.

Zaplanowane w programie działania stanowią część Programu rządowego „Dostępność Plus 2018-2025”, który zakłada eliminację barier w dostępie osób niepełnosprawnych do stabilnego zatrudnienia.

Podziel / Share
26.06.2019, Ilość wejść: 394, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry