Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

18.04.2008

Oświadczenia majątkowe

Przypominamy o złożeniu oświadczeń majątkowych za rok 2007. Oświadczenie majątkowe można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Przypominamy, że z końcem kwietnia br. mija ustawowy termin na złożenie rocznych oświadczeń o stanie majątkowym za 2007 r. Wojewodzie Mazowieckiemu przez przedstawicieli samorządu z terenu województwa mazowieckiego.

Do złożenia oświadczenia majątkowego Wojewodzie Mazowieckiemu zobowiązani są: przewodniczący sejmiku województwa, przewodniczący rad powiatów, gmin, miast oraz dzielnic m. st. Warszawy, marszałek województwa, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z terenu województwa mazowieckiego.

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w 2007 roku należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego przekazywany jest do właściwego urzędu skarbowego, drugi poddawany jest analizie Wojewody. Wojewoda zobowiązany jest przekazać odpowiednim organom stanowiącym informację o osobach, które nie złożyły oświadczeń lub złożyły je po terminie oraz o stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowościach.

Szczegółowe informacje oraz pomocne druki i instrukcje dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w zakładce Biura Ochrony www.mazowsze.uw.gov.pl/bo

Podziel / Share
18.04.2008, Ilość wejść: 2161, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry