Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

30.04.2008

Przekazanie oświadczeń lustracyjnych do IPN

Wojewodzie złożono 392 informacje o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia innemu organowi. Wszystkie złożone oświadczenia przekazane zostały do Instytutu Pamięci Narodowej. Oświadczeń nie złożyło łącznie 127 zobowiązanych do tego osób.

W związku z realizacją ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1171), osoby pełniące funkcje publiczne wymienione w ustawie złożyły wojewodzie mazowieckiemu, jako organowi właściwemu do przyjęcia oświadczeń lustracyjnych, 6600 oświadczeń lustracyjnych (w tym: przedstawiciele samorządów - 5566, osoby zajmujące kierownicze stanowiska w administracji rządowej w województwie - 334, dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych - 41, przedstawiciele spółek komunalnych oraz przedstawiciele samorządów w spółkach z mniejszościowym udziałem samorządu – 659).

Powyższy obowiązek dotyczył osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku, które funkcje publiczne pełniły w dniu wejścia w życie przywołanej wyżej ustawy z dnia 7 września 2007 r., i które w związku z tym miały obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia przez wojewodę powiadomienia.

W stosunku do 33 osób może mieć zastosowanie sankcja utraty funkcji w związku z niezłożeniem lub nieterminowym złożeniem oświadczenia lustracyjnego (art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów). W związku z tym wojewoda mazowiecki powiadomił właściwe organy, w kompetencjach których leżą decyzje o potwierdzeniu utraty funkcji w organach spółek komunalnych, organach zarządzających jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków.

Podziel / Share
30.04.2008, Ilość wejść: 1900, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry