Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

07.05.2008

Nowi zarządcy przedsiębiorstw państwowych

Zmiany na stanowiskach kierowniczych poprzedzone zostały kompleksową analizą sytuacji w przedsiębiorstwach oraz procesem oceny kompetencji osób nimi zarządzających wykonanym przez firmę Egon Zehnder International.

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski dokonał następujących zmian osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych, dla których wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego:

 • z dniem 21 kwietnia 2008r. wyznaczył Pana Jerzego Zielińskiego na stanowisko zarządcy komisarycznego Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL – WZM” z siedzibą w Warszawie;
  Pan Jan Zieliński posiada wykształcenie wyższe techniczne, ponadto ukończył m.in. Studium Podyplomowe Wydziału Handlu Zagranicznego, i Służby Zagranicznej. Przez szereg lat pełnił funkcje managerskie – był prezesem zarządu, dyrektorem zarządzającym w bardzo dużych firmach zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Ponadto był ekspertem, doradcą i członkiem rad nadzorczych w szeregu podmiotów działających w branży, w której działa przedsiębiorstwo.
 • z dniem 23 kwietnia 2008r. wyznaczył Pana Bogusława Serdyńskiego na stanowisko zarządcy komisarycznego Wydawnictw Naukowo – Technicznych z siedzibą w Warszawie;
  Pan Bogusław Serdyński posiada wyższe wykształcenie techniczne, oraz duże doświadczenie managerskie. Wielokrotnie wykonywał pracę wiążącą się z zarządzaniem zarówno niewielkimi, jak i dużymi projektami w branży medialnej i wydawniczej.
 • z dniem 25 kwietnia 2008r. weszła w życie umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego z siedzibą w Warszawie z Panem Krzysztofem Janem Żabińskim;
  Pan Krzysztof Żabiński posiada wykształcenie wyższe techniczne, oraz odbył szereg kursów specjalistycznych. Od 1994 roku nieprzerwanie pełnił funkcje managerskie, m.in. jako prezes zarządu i dyrektor w firmach handlowych.
 • z dniem 1 maja 2008r. wchodzi w życie umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Radomiu z siedzibą w Radomiu z Panem Leszkiem Janem Ruszczykiem.
  Pan Leszek Jan Ruszczyk posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia podyplomowe „Przygotowanie i zarządzanie projektami Unii Europejskiej, oraz kursy specjalistyczne. Posiada m.in. Certyfikat Rzeczoznawcy Pojazdów Samochodowych. W pracy zawodowej pełnił funkcje kierownicze w firmach transportowych. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Miasta.
 • z dniem 28 kwietnia 2008r. wyznaczył Pana Józefa Kordasa na stanowisko zarządcy komisarycznego Centralnego Ośrodka Informacji Budownictwa Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie;
  Pan Józef Kordas posiada wykształcenie wyższe techniczne. Przez ostatnich kilkanaście lat był zarządcą kontraktowym i komisarycznym w przedsiębiorstwach branży budowlanej.
 • z dniem 6 maja 2008r. weszła w życie umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Obsługi Cudzoziemców "Dipservice" z siedzibą w Warszawie zawarta z Panem Rafałem Krzemieniem.

Proces oceny miał na celu dokonanie analizy zdolności kadry do przeprowadzenia oczekiwanych zmian w przedsiębiorstwach. W szczególności, celem procesu była ocena umiejętności i przygotowania kluczowej kadry zarządzającej ww. przedsiębiorstwami, w tym w szczególności jej zdolność do:

 • budowy wartości przedsiębiorstwa poprzez formułowanie i realizację planów strategicznych,
 • rozwoju i zarządzania organizacją i zespołem w kontekście profilu działalności i specyficznej sytuacji wewnętrznej i rynkowej każdego z przedsiębiorstw,
 • proponowania kierunków przekształceń własnościowych i zarządzania procesem zmian.

Wszyscy menedżerowie byli oceniani według ich osiągnięć na ich stanowiskach pracy.

Nowopowołani menadżerowie zostali wyłonieni spośród osób, które zgłosiły swoje zainteresowanie pracą na stanowiskach osób zarządzających przedsiębiorstwami państwowymi, dla których wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego. Bazę takich osób prowadzi Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości a ogłoszenie o naborze umieszczone jest na stronach internetowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podziel / Share
07.05.2008, Ilość wejść: 2656, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry