Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

08.09.2008

II linia metra

8.09.2008 Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie II linii metra od stacji „Stadion” do stacji „Gocław” wraz ze stacją techniczno–postojwą „Kozia Górka”

Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur, 22 listopada 2007 roku wydane zostało Postanowienie Wojewody Mazowieckiego, w którym postanowiono nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Wojewoda Mazowiecki wydając decyzję, ustalił warunki wykorzystania terenu – między innymi: zlokalizowanie zaplecze budowy poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, przeprowadzanie prac budowlanych tylko do godziny 22.00, zapewnienie pełnej ochrony drzew i krzewów.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa II linii metra na odcinku wschodnim południowym, mający być częścią głównej osi komunikacyjnej zbiorowej na kierunku wschód – zachód.

Administracyjnie trasa odcinka wschodniego południowego II linii metra przebiega przez tereny dzielnicy Warszawa Praga Południe. Jedynie krótki odcinek końcowy (za kanałem Nowa Ulga) położony jest w granicach dzielnicy Warszawa Wawer.

Na odcinku wschodnim południowym II linii metra przewiduje się budowę 6 stacji podziemnych (wraz z wyjściami na powierzchnię terenu): Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Fieldorfa, Gocław, 6 odcinków szlakowych torów odstawczych na końcu odcinka za stacją „Gocław” oraz stacji techniczno-postojowej „Kozia Górka” wraz z torami dojazdowymi do niej.Stacja techniczno-postojowa „Kozia Górka” zlokalizowana będzie między urządzeniami kolejowymi na Koziej Górce, po wschodniej stronie projektowanego wiaduktu ul. Wiatracznej. Stacja ta obsługiwać będzie całą II linię metra oraz planowaną III linię po jej zrealizowaniu. Powierzchnia stacji ma zajmować powierzchnię około 20 ha.

Odcinek wschodni południowy II linii metra będzie obsługiwał:

  • Osiedla mieszkaniowe zlokalizowane na terenie dzielnicy Praga Południe (Centrum Pragi, Grochów, Gocław),
  • Powiązania przesiadkowe z PKP Dworzec Warszawa Wschodnia, PKP Warszawa Stadion
  • Powiązania przesiadkowe z liniami tramwajowymi i autobusowymi przecinającymi wskazany odcinek II linii metra (np. Rondo Wiatraczna, Trasa Łazienkowska, Trasa Siekierkowska)
Podziel / Share
08.09.2008, Ilość wejść: 2084, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry