Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

16.09.2008

Obwodnica Mszczonowa

16 września 2008r. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50.

Jest to pierwsze w Polsce pozwolenie na budowę wydane zgodnie z wymogami prawa Unii Europejskiej

16 września 2008r. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50. Jest to pierwsze w Polsce pozwolenie na budowę wydane zgodnie z wymogami prawa Unii Europejskiej (w szczególności biorąc pod uwagę obowiązki wynikające bezpośrednio z dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska). Przeprowadzono dotychczas dwuetapowe postępowanie z udziałem społeczeństwa, w sprawie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w ramach konsultacji społecznych, Wojewoda Mazowiecki przeprowadził otwartą rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych stanowi wypełnienie wymogów zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej dotyczących realizacji przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska.

Rozprawa została przeprowadzona w Mszczonowskim Ośrodku Kultury w dniu 19 sierpnia 2008r.Jej celem było zapoznanie społeczności lokalnej z zakresem oddziaływania inwestycji na środowisko oraz ze skutecznym sposobem zabezpieczenia środowiska i bezpośredniego sąsiedztwa drogi przed jej negatywnym oddziaływaniem, poprzez zastosowanie niezbędnych urządzeń towarzyszących i rozwiązań technicznych.

Na nową obwodnicę zostanie przeniesiony głównie ruch tranzytowy, który odciąży drogi lokalne i rozluźni ruch na drogach w centrum miasta. Podniesie to bezpieczeństwo na drogach w Mszczonowie. Ruch lokalny będzie obsługiwany poprzez istniejące drogi lokalne i nowoprojektowane drogi do obsługi terenów przyległych do obwodnicy.

W inwestycji będą uwzględnione przejścia i przejazdy pod trasą obwodnicy. Uwzględnione zostaną także przepusty dla zwierząt dużych i małych. Zostanie również zrealizowana izolacja akustyczna terenów przyległych, z dużym naciskiem na funkcję dekoracyjną nowo zasadzonej roślinności.

Po wybudowaniu drogi będzie przeprowadzona kontrola i pomiary szkodliwych czynników środowiskowych. Gwarantuje to wyeliminowanie szkodliwego wpływu inwestycji na środowisko, a w szczególności na jej bezpośrednie sąsiedztwo.

Wojewoda Mazowiecki nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Mszczonów Józef Kurek, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wojciech Dąbrowski oraz Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki.

Podziel / Share
16.09.2008, Ilość wejść: 1743, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry