Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

23.09.2008

Posiedzenie Kolegium Doradczego Wojewody Mazowieckiego

23 września 2008 r., w godz. 9:00 – 12:20 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się posiedzenie Kolegium Wojewody Mazowieckiego.

Podczas posiedzenia Kolegium Doradczego zostały omówione następujące zagadnienia:

1. Ocena stanu bezpieczeństwa w województwie mazowieckim w okresie: 1 stycznia – 31 sierpnia 2008 r.; oceny dokonali: Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Stołeczny Policji, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

2. Wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniach 15 i 16 sierpnia 2008 r. w województwie mazowieckim; Informację na ten temat przekazali Dyrektorzy Wydziału Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Kierownik Oddziału Rolnictwa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

3. Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach widowiskowo – sportowych; oceny dokonał Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Mazowieckiej Wojewódzkiej Państwowej Straży;

4. Współpraca Policji z państwową inspekcją farmaceutyczną w zakresie prowadzenia kontroli mającej na celu ograniczenie zjawiska nielegalnego obrotu produktami leczniczymi; zagadnienie to poruszył Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przedstawiając m. in. obszary i rodzaje współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z Policją w powyższym zakresie oraz działania podejmowane w ramach kooperacji;

5. Struktura kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia do rynku pracy; temat ten zreferowali: Mazowiecki Kurator Oświaty, II Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Edukacji Ustawicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie; do dyskusji włączył się również zaproszony na posiedzenie Kolegium Pan Edward Wroniewski – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Podziel / Share
23.09.2008, Ilość wejść: 1856, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry