Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

09.10.2008

Spotkania wojewody mazowieckiego w Radomiu. Inwestycje, środowisko, administracja - azymut na interes społeczny

Skok cywilizacyjny Mazowsza dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, poprzedzony autentycznym procesem konsultacji społecznych, z poszanowaniem środowiska naturalnego

 – to priorytet Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego, przedstawiony na spotkaniu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Radomiu 7 października 2008 r.

Kluczowe jest uproszczenie procedur decyzyjnych – zwłaszcza w kontekście realizowanych i planowanych na Mazowszu inwestycji. Najważniejsze z nich to: budowa i modernizacja dróg krajowych i autostrad, modernizacja głównych linii kolejowych (do 2012 r.), rządowy programy budowy dróg lokalnych (2009-11) i dużych prędkości (linia ”Y” Warszawa-Łódź-Poznań i Wrocław); modernizacja CMK (do 2020 r.), realizacja programu boisko w każdej gminie (Orlik) oraz dokończenie szpitali w Ostrołęce, Garwolinie i budowa szkoły w Laskach.

Samorządowcom po raz pierwszy zaprezentowano rozmieszczenie utworzonych i projektowanych na Mazowszu obszarów „Natura 2000”. Pogodzenie obszarów Natura 2000 z rozwojem gmin jest zadaniem niełatwym. Podstawą rozwiązania sporów powinno być: szukanie alternatyw (lokalizacyjnych, technicznych, itp.), kompensacja przyrodnicza jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, możliwość weryfikacji granic obszarów chronionych oraz realizowanie nadrzędnego interesu społecznego.

Konsultacje społeczne muszą mieć możliwie szeroki zakres i być prowadzone na każdym ważnym etapie podejmowania decyzji, z planowaniem włącznie. Powinny angażować całą społeczność lokalną, której dotyczą. Najpierw należy rozpatrzyć wszystkie możliwości, zrównoważyć punkty widzenia w ramach debaty publicznej i dążyć do porozumienia. Choć nie zawsze się udaje osiągnąć idealne rozwiązania, to skutkiem działania będzie lepsza jakość decyzji, lepsza organizacja inwestycji. Rozładujemy część napięć, jakie często im towarzyszą – powiedział wojewoda.

Regionalne i tematyczne fora NGO wraz z działającą przy wojewodzie Radą Konsultacyjną będą przestrzenią współpracy wojewody z trzecim sektorem. Administracja może i powinna przekazywać kompetencje organizacjom pozarządowym. Współpraca ta służy budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Kolejne spotkania wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych będą miały miejsce w: Ciechanowie (15 X), Ostrołęce (21 X) i Płocku (24 X). Zapraszamy.

Podziel / Share
09.10.2008, Ilość wejść: 1557, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry