Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

17.07.2009

Oczyszczalnia Ścieków Czajka – decyzja lokalizacyjna

Decyzja dotyczy lokalizacji układu przesyłowego Oczyszczalni Ścieków Czajka – etap II. Projekt wpisany jest na listę inwestycji priorytetowych na Euro 2012.

Kolejny etapem procedury będzie pozwolenie na budowę – na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Inwestycja obejmie budowę kolektorów na lewym brzegu Wisły wraz z przejściem syfonem pod dnem rzeki, które posłużą do przesyłu ścieków z północnych i centralnych dzielnic lewobrzeżnej Warszawy. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie przepustowości z 240 do 435 tys. metrów sześciennych na dobę oraz uzyskanie wskaźników jakości ścieków oczyszczonych zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej

Planowana trasa układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni przecina dolinę Wisły, która włączona została do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dopuszcza się w nim jedynie realizację niezbędnych urządzeń komunikacyjnych i infrastruktury technicznej pod warunkiem zastosowania rozwiązań i technologii bezpiecznych dla środowiska. Ponadto trasa pod dnem Wisły będzie przebiegać przez obszar Natura 2000 - Dolinę Środkowej Wisły. Czasowy charakter prac ziemnych oraz ograniczony do niewielkiej powierzchni zasięg oddziaływania na środowisko będą miał charakter lokalny, a przewidywane zmiany będą odwracalne.

Oczyszczalnia Ścieków Czajka wybudowana została w latach 80 – tych XX wieku. W 1991 roku oddano ją do użytku, jednak zastosowane technologie w momencie rozpoczęcia eksploatacji były już przestarzałe. Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni jest największym przedsięwzięciem w zakresie ochrony środowiska, realizowanym w ramach Funduszu Spójności w Europie.

Pliki do pobrania

Podobne tematy

Podziel / Share
17.07.2009, Ilość wejść: 3504, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry