Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

07.11.2011

Język urzędowy bardziej zrozumiały

Zrozumiałe pisma, zredagowane poprawną polszczyzną, to cel realizowanego w urzędzie wojewódzkim projektu. Wpisuje się on w tegoroczny cel strategiczny – poprawę satysfakcji klientów, postawiony w ramach misji: Wojewoda to rząd blisko Społeczeństwa.

Chcemy uświadomić naszym urzędnikom, że poprawność językowa to warunek skutecznej komunikacji z klientem. Dokumenty bez błędów językowych, zrozumiałe, są wyrazem szacunku dla odbiorców. Język urzędników powinien być wzorem do naśladowania – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Efekty projektu mogą być wykorzystane – jako przykład dobrych praktyk – w innych jednostkach administracji.

Projekt „Poprawność języka polskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim” jest wieloetapowy. Obejmie m.in. opracowanie słownika najczęstszych błędów, przeznaczonego do użytku wewnętrznego urzędu wojewódzkiego, oraz wprowadzenie systemu szkoleń językowych dla pracowników. Powstaną też raporty dotyczące języka poszczególnych wydziałów urzędu wojewódzkiego. Ich prezentacja odbędzie się podczas cyklu spotkań z urzędnikami. Planowany jest również udział pracowników urzędu wojewódzkiego w kursie poprawnej polszczyzny, prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski w formie e-learningu.

Dziennikarze, urzędnicy, językoznawcy – wszyscy zgadzają się w zasadzie co do tego, że polski język urzędowy i prawny nie jest taki, jak byśmy sobie życzyli. Językoznawcy nie poradzą sobie sami z tym zadaniem, przede wszystkim ze względu na specyfikę tego języka, najprawdopodobniej też nie dokonają tego sami urzędnicy i prawnicy. Dopiero porozumienie może zaowocować sukcesem, sprecyzowaniem norm dotyczących polszczyzny urzędowej oraz prawnej i wdrożeniem ich w życie. Dlatego też projekt realizowany w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim jest inicjatywą, która może wiele zmienić w komunikacji publicznej w naszym kraju – powiedział profesor Radosław Pawelec, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego.

Materiał badawczy zawiera 700 stron i składa się zarówno z korespondencji zewnętrznej MUW z interesantami, jak i z wewnętrznej. Raport z analizy dokumentów został przedstawiony kadrze kierowniczej urzędu wojewódzkiego. Ocena wykazała, że w komunikacji pojawiały się błędy leksykalne, składniowe oraz stylistyczne. Wśród błędów leksykalnych rozpowszechnione są: pleonazmy, czyli „masło maślane” (np. miesiąc grudzień), nadużywanie niektórych wyrazów (np. posiadać, realizować) oraz posługiwanie się wyrazami niezgodnie z ich znaczeniem (np. powołane przepisy, pozyskane dane). Błędy składniowe są częste m.in. w formułach rozpoczynających korespondencję (np. w nawiązaniu do zamiast w związku z), dotyczą one też nadużywania spójnika iż. Występują również w wyrażeniach przyimkowych (np. odnośnie czegoś, celem).

Błędy ortograficzne najczęściej pojawiają się m.in. w pisowni łącznej i rozdzielnej, rozpowszechnione jest też nadużywanie dużej litery w wyrazach pospolitych. Częste błędy interpunkcyjne to m.in. wstawianie przecinka w zdaniu pojedynczym, brak przecinka przed spójnikami: aby, czy, gdyż, jeżeli, oraz w konstrukcjach z imiesłowowym równoważnikiem zdania.

Koordynatorem projektu jest Eliza Czerwińska z Biura Wojewody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest współautorką „Najnowszego słownika ortograficznego” i poradnika językowego dla dziennikarzy oraz członkiem Komisji Karty Ekranowej TVP i redaktorem książek. Konsultantem merytorycznym projektu jest profesor Radosław Pawelec
z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie języka urzędowego i prawnego, autor publikacji poświęconych poprawnej polszczyźnie.

Wedle ustawy o języku polskim, organy władzy publicznej są zobowiązane do ochrony języka polskiego. Powinna ona polegać na dbaniu o poprawne używanie języka, doskonaleniu sprawności językowej oraz stwarzaniu warunków do rozwoju języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej.

 • Polski alfabet, wikipedia.org, GNU GPL 1.2
  Polski alfabet, wikipedia.org, GNU GPL 1.2
 • Profesor Radosław Pawelec z Uniwersytetu Warszawskiego, Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki oraz Eliza Czerwińska, koordynator projektu podczas konferencji poświęconej poprawności języka polskiego w urzędzie
  Profesor Radosław Pawelec z Uniwersytetu Warszawskiego, Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki oraz Eliza Czerwińska, koordynator projektu podczas konferencji poświęconej poprawności języka polskiego w urzędzie
 • Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki podkreślił, że zrozumiałe dokumenty, bez błędów językowych, są warunkiem skutecznej komunikacji z klientami
  Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki podkreślił, że zrozumiałe dokumenty, bez błędów językowych, są warunkiem skutecznej komunikacji z klientami
 • Uczestnicy spotkania zorganizowanego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
  Uczestnicy spotkania zorganizowanego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
 • Profesor Radosław Pawelec, specjalista w dziedzinie języka urzędowego i prawnego, mówi o projekcie, którego jest merytorycznym konsultantem
  Profesor Radosław Pawelec, specjalista w dziedzinie języka urzędowego i prawnego, mówi o projekcie, którego jest merytorycznym konsultantem
 • Dziennikarze słuchają o inicjatywie, która sprawi, że pisma urzędowe będą bardziej zrozumiałe
  Dziennikarze słuchają o inicjatywie, która sprawi, że pisma urzędowe będą bardziej zrozumiałe
 • Profesor Radosław Pawelec, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, mówi o cechach urzędowej polszczyzny
  Profesor Radosław Pawelec, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, mówi o cechach urzędowej polszczyzny
 • Eliza Czerwińska z Biura Wojewody przedstawia kolejne etapy projektu, polegajace m.in. na opracowaniu słownika i szkoleniach językowych dla urzędników
  Eliza Czerwińska z Biura Wojewody przedstawia kolejne etapy projektu, polegajace m.in. na opracowaniu słownika i szkoleniach językowych dla urzędników
 • Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki udziela wywiadu mediom
  Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki udziela wywiadu mediom
 • Profesor Radosław Pawelec odpowiada na pytania dziennikarza
  Profesor Radosław Pawelec odpowiada na pytania dziennikarza

Podobne tematy

 • 31.10.2011
  Administracja rządowa XXI wieku
 • 28.05.2012
  I Dyktando Urzędowe
 • 30.10.2012
  I Kongres Języka Urzędowego
 • 18.05.2013
  Wykład wojewody na „Klasówce dla urzędników”
Podziel / Share
07.11.2011, Ilość wejść: 6937, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (1)

Dodaj komentarz
 • Moim zdaniem już na drugim z kolei slajdzie załączonej prezentacji można znaleźć błąd językowy. Napisano tam bowiem:
  "korekta typowych błędów", powinno być chyba: korygowanie .. itd
  czytelnik
  2011/11/08 09:55

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry