Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Inne wiadomości

29.01.2014

Forum Ochrony Zabytków – spotkanie z NGO

  •  Na zdjęciu od lewej strony: Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków; Piotr Otawski, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki.
    Na zdjęciu od lewej strony: Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków; Piotr Otawski, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki.
  •  Podczas Forum Ochrony Zabytków zaprezentowano wyniki badań archeologicznych „Reduty Ordona", a także przedstawiono najważniejsze toczące się postępowania, dotyczące wpisu do rejestru zabytków.
    Podczas Forum Ochrony Zabytków zaprezentowano wyniki badań archeologicznych „Reduty Ordona", a także przedstawiono najważniejsze toczące się postępowania, dotyczące wpisu do rejestru zabytków.

Przedstawienie projektu kodeksu urbanistyczno – budowlanego to jeden z głównych tematów wtorkowego Forum Ochrony Zabytków. Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych rozmawiano również m.in. o najważniejszych postępowaniach dotyczących wpisania obiektów do rejestru zabytków. W posiedzeniu udział wziął wicewojewoda Dariusz Piątek.

Piotr Otawski, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przedstawił główne tezy projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego (dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). Zostały one opracowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. Zawarte w dokumencie przepisy mają na celu m.in. uporządkowanie procesu inwestycyjnego oraz poprawienie zarządzania przestrzenią, przy jednoczesnym zachowaniu w prawie budowlanym i specustawach tych rozwiązań, które dotychczas się sprawdzały.

W kodeksie poruszane są m.in. kwestie dotyczące planowego gospodarowania przestrzenią. Gminy mogą korzystać z aktów takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Terytorium gminy podzielone jest tutaj na trzy rodzaje obszarów, na których obowiązują różne reguły inwestycyjne. Są to: obszar zabudowany, obszar rozwoju zabudowy oraz obszar o ograniczonej zabudowie.

Dokument porządkuje także sprawy dotychczas nie poruszane, m.in. reguluje zagadnienia związane z obszarem zdegradowanym, a więc wymagającym rewitalizacji. Może to być obszar transformacji (wymagający przebudowy struktury przestrzennej i programowej) oraz modernizacji (nie wymaga naruszania konstrukcji budynków oraz zmian przeznaczenia terenu). Jeden z rozdziałów kodeksu dotyczy urbanistycznego projektu realizacyjnego, który umożliwia działanie inwestora z podmiotem publicznym w celu budowy infrastruktury technicznej bądź społecznej. Może mieć on zastosowanie w szczególności w przypadku inwestycji i terenów istotnych z punktu widzenia rozwoju przestrzennego gminy, wymagających zintegrowanych działań o charakterze planistyczno-projektowym, finansowym i społecznym.

Podczas posiedzenia, Witold Migal - pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego, zaprezentował wyniki badań archeologicznych „Reduty Ordona”. Na pytanie o możliwość objęcia Reduty Ordona ochroną konserwatorską, MWKZ poinformował, że decyzje w tej sprawie będą podjęte po pełniejszym rozpoznaniu granic i stanu zachowania obiektu. Wybrano również nowego koordynatora forum, którym został Andrzej Chmiel z organizacji Ogród Warszawa - Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego. Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawił najważniejsze toczące się postępowania obejmujące wpis do rejestru zabytków, w szczególności dotyczące zespołów budowlanych – Saska Kępa, Papiernia Dolna i osiedle fabryczne w Mirkowie oraz osiedle oficerskie w Twierdzy Modlin, Fort VII Cybulice, a także dawny sąd grodzki w Górze Kalwarii.

Forum Ochrony Zabytków to jedno z forów tematycznych, działających przy wojewodzie mazowieckim. Do jego zadań należy m.in.: wspieranie działań na rzecz ochrony zabytków, opiniowanie i współtworzenie dokumentów wydawanych przez wojewodę oraz współpraca z organizacjami rządowymi przy tworzeniu gminnych ewidencji zabytków. Forum jest merytorycznie obsługiwane przed Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Podobne tematy

Podziel / Share
29.01.2014, Ilość wejść: 4590, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry