Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

23.09.2014

Dialog społeczny: wsparcie rodziny i rozwój gospodarczy

Wsparcie rodzin wielodzietnych na Mazowszu i wymiana gospodarcza z zagranicą to główne tematy posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie. Obradom przewodniczył Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

  •  Obrady Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie.
    Obrady Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie bez względu na wysokość zarobków. Aby ją otrzymać, członek rodziny wielodzietnej musi złożyć wniosek do właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności. Program oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Posiadacze karty mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Więcej informacji znajduję się w zakładce "Karta Duzej Rodziny".

W trakcie spotkania dyskutowano także na temat wymiany gospodarczej z krajami byłego ZSRR (w 2013 roku województwo mazowieckiego osiągnęło udział w polskim eksporcie na poziomie 22 %, w imporcie – 45 %). Omówiono także dokumenty wdrożeniowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (opiniowanie poszczególnych wytycznych, umożliwiających docelowo skorzystanie z funduszy unijnych zakończono w lipcu  i sierpniu br.).

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Warszawie jest instytucją działającą przy wojewodzie mazowieckim. Zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów i problemów społecznych w województwie, godząc cele pracobiorców, pracodawców z interesem publicznym. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz samorządu. Pełna informacja o działalności WKDS w Warszawie znajduje się na stronie www.mazowieckie.wkds.pl.

Podobne tematy

Podziel / Share
Michał Dec, 23.09.2014, Ilość wejść: 1313, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry