Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Inne wiadomości

16.02.2015

Twierdza Modlin: spotkanie grupy sterującej

  •  W posiedzeniu grupy udział wzięli m.in. wicewojewoda Dariusz Piątek oraz Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (www.mwkz.pl).
    W posiedzeniu grupy udział wzięli m.in. wicewojewoda Dariusz Piątek oraz Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (www.mwkz.pl).

Wymiana poglądów odnośnie rewitalizacji obiektów twierdzy oraz przybliżenie aktualnych prac inwestycyjnych – to główne punkty spotkania grupy sterującej ds. ochrony i zagospodarowania Twierdzy Modlin. W naradzie udział wziął wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek.

Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia Rafała Nadolnego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pt. "Ochrona dziedzictwa powojskowego na terenie Modlina". Następnie pracownik urzędu miasta Nowy Dwór Mazowiecki poinformował o stanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie Twierdzy Modlin. Podczas spotkania przedsiębiorcy działający na terenie twierdzy zaprezentowali przebieg prac przeprowadzonych w 2014 roku oraz plan działań dotyczący rewitalizacji m.in. spichlerza. Z kolei dr hab. Janusz Smaza z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przedstawił sprawozdanie z prac konserwatorsko - zabezpieczających przy zworniku umieszczonym w zwieńczeniu Bramy Północy. W programie znalazła się również prezentacja dobrych praktyk, na przykładzie Twierdzy Srebrna Góra oraz Twierdzy Zamość.

Cykl spotkań grupy sterującej ds. ochrony i zagospodarowania Twierdzy Modlin działającej przy wojewodzie mazowieckim ma służyć wymianie poglądów między środowiskiem konserwatorskim oraz przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, a inwestorami w celu uzgodnienia najlepszej ścieżki postępowania w obszarze rewitalizacji i zagospodarowania obiektów zespołu twierdzy.

Przy wojewodzie mazowieckim działa również Forum Ochrony Zabytków. Do jego zadań należy m.in.: wspieranie działań na rzecz ochrony zabytków, opiniowanie i współtworzenie dokumentów wydawanych przez wojewodę oraz współpraca z organizacjami rządowymi przy tworzeniu gminnych ewidencji zabytków. Forum jest merytorycznie obsługiwane przed Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Podobne tematy

Podziel / Share
16.02.2015, Ilość wejść: 2142, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry