Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

24.11.2017

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” w Kraszewie

Udzielenie pierwszej pomocy czy zasady korzystania z telefonów alarmowych to tematy omawiane podczas spotkania w Szkole Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie. W lekcji bezpieczeństwa wziął udział Krzysztof Bieńkowski, Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie.                 

Spotkanie to odbyło pod hasłem ,,Kręci mnie bezpieczeństwo -  przez cały rok szkolny” w ramach kampanii prowadzonej pod patronatem honorowym Mariusza Błaszczaka -  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizatorem dziecięcego panelu bezpieczeństwa w Kraszewie była Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Ciechanowie. W spotkaniu wzięło udział około 160 dzieci.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – st. kpt. mgr Jarosław Nowosielski, a także nauczyciele pracujący w szkole w Kraszewie. Spotkanie otworzył Dyrektor Zespołu Szkół w Kraszewie – Stanisław Studziński, który przedstawił rolę i znaczenie prelekcji przeprowadzanych wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń bezpieczeństwa. Krzysztof Bieńkowski podczas bezpośredniej rozmowy zachęcił uczniów do poznawania różnych sposobów reagowania na zagrożenia, które najczęściej mogą zagrażać im i ich bliskim.

Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w dyskusji na temat sposobów ratowania życia, ale również sami  przedstawiali formy ostrzegania przed zagrożeniami i zasady postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych z fantomami, podczas których uczyli się udzielać pierwszej pomocy. W czasie pobytu funkcjonariuszy w szkole, dzieci zapoznały się z ich pracą: od zgłoszenia zdarzenia, poprzez alarmowanie i wyjazdu zastępu straży pożarnej do akcji w sytuacji zajścia pożaru, aż do ratowania poszkodowanych. Na spotkaniu szczególnie uwrażliwiano dzieci na zagrożenia płynące z nieszczelnych instalacji grzewczych i z zatrucia czadem.  Strażacy omówili także zagadnienia związane z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych i katalog zasad korzystania z numerów alarmowych 998 i 112. Przeprowadzili także pokaz sprzętu medycznego i wyposażenia jednostek ratownictwa. Dzieci otrzymały materiały edukacyjne i odblaski.

 

Bookmark and Share
Natalia Lech, 24.11.2017, Ilość wejść: 431, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry