Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

29.12.2017

O współpracy Wojewody i samorządów na sesjach gmin w powiecie pułtuskim

28 grudnia 2017 r. odbyły się sesje rady gminnych w Obrytem, Zatorach i Winnicy w powiecie pułtuskim. W związku z kończącym się rokiem sesje zostały zwołane dla podsumowania pracy radnych, wysłuchania rocznych sprawozdań z działalności międzysesyjnej wójtów gmin. Ustalono założenia gospodarki finansowej na nowy 2018 rok. W imieniu Wojewody Mazowieckiego w posiedzeniach uczestniczył Krzysztof Bieńkowski, Kierownik ciechanowskiej delegatury MUW.

Wójtowie gmin (Wójt Gminy Obryte - Jan Mroczkowski, Wójt Gminy Zatory – Grzegorz Falba i Wójt Gminy Winnica - Mariusz Kowalewski) przedstawili radnym sprawozdania z realizacji zadań samorządowych i podsumowali kończący się 2017 rok.  Na spotkaniach radni podnosili kwestie związane z zagadnieniami społecznymi i sprawnym funkcjonowaniem gospodarki komunalnej w podległych im gminach wiejskich. Podczas sesji główne miejsce zajęły zagadnienia finansowe m.in. przedstawione zostały opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, przyjęto uchwały budżetowe poszczególnych gmin i przegłosowano ich wieloletnie plany finansowe. Uwagę poświęcono także poprawie stanu dróg gminnych czy też realizacji miejscowych planów i studiów zagospodarowania przestrzennego.

Krzysztof Bieńkowski, w imieniu Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, podziękował władzom samorządowym za aktywny współudział w realizowaniu kluczowych reform rządowych, realizacji zadań programu Rodzina 500+ i ustawy dekomunizacyjnej oraz wdrożenie reformy  Krzysztof Bieńkowski przedstawił zebranym założenia pomocy władz wojewódzkich dla samorządów oraz plany dotyczące wdrażania kolejnych programów m.in. “Maluch plus” czy też “Senior plus”.

Podziel / Share
Natalia Lech, 29.12.2017, Ilość wejść: 1727, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry