Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

10.01.2018

Debata „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!" w Przasnyszu

9 stycznia 2018 r. w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu odbyła się konferencja zorganizowana w ramach rządowego programu „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!". Program ma na celu uświadamianie młodzieży szkolnej o szkodliwości narkotyków i dopalaczy. W debacie uczestniczył Krzysztof Bieńkowski - Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie.

W swoim wystąpieniu Krzysztof Bieńkowski podziękował Kuratorium Oświaty, Policji oraz dyrektorowi LO im. Komisji Edukacji Narodowej Radosławowi Waleszczakowi za organizację debaty i przypominanie tak ważnego tematu. Do zebranych uczniów skierował prośbę o przekazanie uzyskanych informacji swoim rówieśnikom, wspomniał również o możliwości skorzystania przez nich w anonimowy sposób z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, by zgłosić przypadki handlu narkotykami i dopalaczami. Podkreślił, że najważniejszym czynnikiem w profilaktyce powinno być zwracanie uwagi na emocje młodych ludzi. Często to pod wpływem emocji młodzi ludzie podejmują złe decyzje rzutujące na całe życie.

Wystąpienia zaproszonych prelegentów: pracowników przasnyskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji czy Poradni Leczenia Uzależnień dotyczyły profilaktyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Zwracano także uwagę na emocjonalne uwarunkowania uzależnień wśród młodzieży szkolnej i aspekty prawnokarnej odpowiedzialności za posiadanie i stosowanie narkotyków. Po części wykładowej nastąpiła dyskusja z udziałem nauczycieli, przedstawicieli kuratorium oświaty, policji i instytucji związanych z wychowaniem młodych pokoleń z terenu powiatu przasnyskiego. Obecni byli także samorządowcy, jak również pracownicy kuratorium oświaty na czele z Dyrektorem Delegatury Ostrołęckiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Michałem Giersem.                 

Debatę zorganizowało Mazowieckie Kuratorium Oświaty we współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu w ramach rządowej kampanii profilaktycznej skierowanej do uczniów, dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli koordynujących sprawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracujących w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych, gimnazjach i szkołach podstawowych.

Podziel / Share
10.01.2018, Ilość wejść: 836, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry