Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

05.03.2018

Ciechanów: narada służb zespolonych o bezpieczeństwie

2 marca br. w Ciechanowskiej Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się III Narada Bezpieczeństwa Północnego Mazowsza. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

Organizatorem spotkania był Kierownik Delegatury Ciechanowskiej MUW – Krzysztof Bieńkowski. Otwierając spotkanie Kierownik wyraził nadzieję, że kolejna zorganizowana w Ciechanowie narada przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obywateli i wzajemnej koordynacji pracy zespolonych służb przy Wojewodzie. Wskazał on, że celem narady jest nie tylko zdefiniowanie i zlokalizowanie niebezpieczeństw, z jakimi stykają się mieszkańcy terenów północnego Mazowsza, ale także podjęcie skutecznych działań dla zorganizowania szybkiego reagowania i zsynchronizowania pracy różnych służb działających w ramach administracji rządowej.

Narada ma za zadanie wypracowanie właściwego systemu wymiany informacji i stanowi ważny etap nie tylko w profilaktyce, ale również w likwidowaniu działań niezgodnych z prawem lub szkód i zagrożeń wynikających z działania żywiołów i sił przyrody – stwierdził Krzysztof Bieńkowski. Wśród zaproszonych gości głos w dyskusji zabrali szefowie jednostek powiatowych Policji, Straży Pożarnej, inspekcji nadzoru budowlanego, lekarze weterynarii,  stacji sanitarno-epidemiologicznych, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Polskiego Związku Łowieckiego, inspektoratu farmaceutycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Kuratorium Oświaty, Państwowej Straży Rybackiej i Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków.

Poruszono kwestie związane ze zwiększeniem zachorowalności na grypę, bezpieczeństwa na imprezach masowych i w transporcie, stanu infrastruktury drogowej i melioracyjnej, poprawy stanu zanieczyszczenia powietrza (smog), pożarów, kłusownictwa, niebezpieczeństw grożących szczególnie dzieciom i młodzieży.

Podziel / Share
Natalia Lech, 05.03.2018, Ilość wejść: 463, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry