Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

05.03.2018

Obchody Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych na Mazowszu

W regionach równiez podbywały się uroczystości związane z narodowymi obchodami, apel poległych oraz szkolna wieczornica to niektóre z form upamiętnienia w dniu 1 marca żołnierzy niezłomnie walczących o Niepodległą Polskę.

Wieczornica pt.: „ Wyklęci, niezłomni, nieugięci…”  

W Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach w powiecie płockim z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyła się wieczornica pt.: „Wyklęci, niezłomni, nieugięci…”. Organizatorem wydarzenia byli: Wójt Gminy Bulkowo i Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach.

 

Udział w wydarzeniu wzięła Marlena Mazurska, Kierownik Delegatury MUW w Płocku.

Dyrektor Szkoły Agnieszka Jakubiak przywitała gości oraz podkreśliła, że dzięki takim uroczystościom młodzież, patrząc na życie i losy Żołnierzy Niezłomnych, może odnaleźć w nich swój kodeks wartości, źródło siły i wzór postępowania. Podczas spotkania dzieci, wraz ze swoim nauczycielami, przedstawiły i przypomniały obecnym postacie Żołnierzy Niezłomnych, którzy walkę z sowietyzacją okupili życiem. Zostały przybliżone postacie Stanisława Sojczyńskiego ps. „ Warszyc”, Józefa Franczaka ps. „Lalek”, Jana Rodowicza ps. „Anoda”, Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Augusta Fieldorfa ps. „Nil”, Józefa Kurasia ps. „Ogień”, Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszko”, Rotmistrza Witolda Pileckiego ps. „Witold”. Dzięki scenografii ustawionej w formie spotkania przy ognisku widzowie mieli bezpośredni kontakt z artystami. Opowieści o życiu bohaterów ubarwiły pieśni patriotyczne. Wspólnie odśpiewano pieśni „Patriotyzm” i  „Ostatni List” Lecha Makowieckiego. Na koniec spotkania oddano hołd dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa i niezłomnej postawy patriotycznej słowami „ Cześć i Chwała Bohaterom!”.

Uroczystość w Siedlcach

W miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych w Siedlcach uczestniczył  Marek Renik Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach.

Obchody 1 marca rozpoczęły się mszą święta w intencji żołnierzy walczących o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas apelu poległych, który miał miejsce pod pomnikiem V i VI Brygady Wileńskiej AK Marek Renik Kierownik Delegatury MUW w imieniu Wojewody Mazowieckiego złożył wieniec.

W mszy świętej w kościele garnizonowym oraz uroczystościach odbywających się przy Skwerze Wileńskim wzięli udział m.in.: reprezentanci wojska i służb mundurowych, władze samorządowe Siedlec, poczty sztandarowe szkół podstawowych i średnich, przedstawiciele organizacji kombatanckich i patriotycznych.

Uroczystości w Ostrołęce

Ostrołęczanie również godnie upamiętnili ten dzień składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze w miejscach upamiętnienia. Pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego hołd poległym złożył  Marcin Grabowski Kierownik Delegatury MUW w Ostrołęce.

foto: Urząd Miasta Ostrołęka

W uroczystości tej wzięli udział m. in.: kombatanci, harcerze, samorządowcy, przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych, służb mundurowych i szkół.

Lipskie obchody

W Lipsku uroczystości rozpoczęto zbiórką delegacji i pocztów sztandarowych na placu przed kościołem Św. Trójcy w Lipsku. Następnie odprawiona została msza święta, po której wszyscy uczestniczący w wydarzeniu przemaszerowali na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie odbył się Apel Pamięci. Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli strzelcy, strażacy, harcerze i policjanci. Następnie delegacje powiatu, miasta i gminy, oraz stowarzyszeń na złożyły kwiaty i zapaliły znicze na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego oraz przy Krzyżu Katyńskim.

Kolejna część uroczystości odbyła się w Lipskim Centrum Kultury, gdzie odbyła się projekcja filmu ,,Z archiwum IPN’’ - Franciszek Jaskulski "Zagończyk" i otwarto okolicznościowa wystawę udostępnioną przez Lubelski Oddział IPN. Na uroczystościach Wojewodę Mazowieckiego oraz Kierownika Delegatury MUW w Radomiu reprezentowała Monika Wziątek- Kaim.

W obchodach udział wzięli m. in.: Starosta Powiatu Lipskiego Roman Ochyński, Komendant Powiatu Lipskiego PSP w Lipsku bryg Tomasz Krzyczkowski; Komendant powiatowy Policji w Lipsku mł. insp. Wojciech Brandt, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Jacek Wielorański, Dyrektor lipskiego Centrum Kultury Izabela Ronduda, Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej ,,Powiśle” oraz przedstawiciele administracji samorządowej z gminy i powiatu i sejmiku mazowieckiego.

„Serce dla Inki” – uroczystość w Groszowicach

W trakcie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Groszowicach odbyła się uroczystość odsłonięcia „Serca dla Inki” wraz z tablicą upamiętniającą ppor. Danutę Siedzikównę, ps. „Inka”. W wydarzeniu uczestniczył Paweł Sagan, pracownik Biura Wojewody delegatury MUW w Radomiu. W groszowickim kościele odbyła się msza święta koncelebrowana przez biskupa radomskiego ks. Piotra Turzyńskiego. W trakcie obchodów odsłonięto i poświęcono srebrne „Serce dla Inki” wraz z tablicą upamiętniającą Danutę Siedzikówną. Program artystyczny przygotowała X Jedleńska Drużyna Harcerek „panny Niezłomne” imienia ppor. Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.

Źródło: Gmina Jedlnia - Letnisko.

W wydarzeniu wzięli udział: Bożena Grad – Przewodnicząca Rady Gminy w Jedlni Letnisko, Piotr Leśnowolski, Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, Jedleński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych “Niezłomni”, biskup radomski ks. Piotr Turzyński, ks. kanonik Wojciech Waniek – proboszcz parafii pw.  św. Faustyny w Groszowicach. Swoją obecnością zgromadzonych zaszczycili: siostra stryjeczna „Inki”: Hanna Pawełek z domu Tymińska z mężem Maciejem, wnuczka siostry „Inki” Wiesławy: Anna Tertel.

Źródło: Gmina Jedlnia - Letnisko.


W trakcie okolicznościowego przemówienia Paweł Sagan z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podkreślił: Jedną ze szczególnych bohaterek tego dnia jest Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Do historii przeszła, jako panna niezłomna - bohater walki o wolną i suwerenną Polskę.  Srebrne serce dla Inki to przepiękny dar jedleńskiej młodzieży i całej społeczności gminy. To wyraz patriotyzmu i uznania za swoje, tych samych wartości, za które w 1946 roku Danuta Siedzikówna oddała młode życie.

Z inicjatywy Bożeny Grad, Przewodniczącej Rady Gminy w Jedlni Letnisko ufundowane zostało srebrne „serce dla Inki”. Harcerze z jedleńskiego szczepu „Niezłomni” zebrali na ten cel 1,5 kg srebra. Serce wraz z tablicą pamiątkową i wizerunkiem Inki umieszczone zostało w kościele w Groszowicach.

Źródło: Gmina Jedlnia - Letnisko.

Jedną z pięciu okolicznościowych statuetek z wizerunkiem Serca Inki, uhonorowany został Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Statuetkę w imieniu Wojewody z rąk Bożeny Grad, Przewodniczącej Rady Gminy w Jedlni Letnisko odebrał Paweł Sagan z delegatury MUW w Radomiu.

 

Źródło: Gmina Jedlnia - Letnisko.

 

Źródło: Gmina Jedlnia - Letnisko.

 

VI Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Płocku

W Bazylice Katedralnej pw. WNMP, 3 marca br., odbyła się msza święta, której przewodniczył Biskup płocki ks. Piotr Libera. W trakcie uroczystości religijnych odsłonięta i poświęcona została tablica upamiętniająca Żołnierzy Niezłomnych. Jej odsłonięcia dokonał Senator Marek Martynowski. Dalszą część obchodów stanowił VI Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy przeszli na cmentarz przy al. Floriana Kobylińskiego pod Panteon Żołnierzy Wyklętych. W imieniu Wojewody Mazowieckiego, Zdzisława Sipiery kwiaty złożyła Marlena Mazurska, Kierownik delegatury MUW w Płocku wraz z Krzysztofem Ławniczakiem, pracownikiem Biura Wojewody w delegaturze.

Foto: Marcin Puchalski.

Uroczystość zakończyła się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej, gdzie odbył się koncert Andrzeja Kołakowskiego, któremu towarzyszyła Orkiestra Symfonicznej PSM.

Foto: Marcin Puchalski.

 

Bieg Tropem Wilczym w Ostrołęce

W niedzielę, 4 marca, po raz czwarty w Ostrołęce odbył się Bieg Tropem Wilczym. Zawodnicy pobiegli na dwóch dystansach – symbolicznym 1963 m i 5 km. Wśród uczestników sportowych zmagań był Marcin Grabowski, Kierownik delegatury MUW w Ostrołęce.  W biegu wystartowało ponad 400 osób – mieszkańcy i lokalni samorządowcy, w tym także Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski, ostrołęccy radni i pracownicy Urzędu Miasta. Sygnał do startu dał Prezydent miasta Janusz Kotowski: wcześniej zmówiono wspólnie krótką modlitwę w intencji Żołnierzy Wyklętych. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych był częścią miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2018 roku.

Źródło: www.ostroleka.pl

Uroczystości w Dobrzykowie

Uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Dobrzykowie rozpoczęła w niedzielę 4 marca br. miejscowe uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Odprawili ją: proboszcz Jarosław Ferenc oraz ks. dr Wojciech Kućko. Po nabożeństwie zebrani przeszli pod pomnik upamiętniający żołnierzy AK walczących na ziemi gąbińskiej. Uroczystość prowadził prezes stowarzyszenia Pro Patria, Łukasz Strzelecki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Krzysztof Jadczak. W imieniu Wojewody Mazowieckiego wieniec w  miejscu upamiętnienia złożyła Marlena Mazurska Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Gąbin

Pod figurą kwiaty złożyły również delegacje przedstawicieli samorządu, dobrzykowskich szkół oraz stowarzyszenia Pro Patria  z Dobrzykowa. W wydarzeniu wzięły udział poczty sztandarowe OSP Dobrzyków i OSP Grabie Polskie. Obchodom towarzyszyła okolicznościowa wystawa Czas Niezłomnych, wspólnie przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz stowarzyszenie Pro Patria.

 

 

Podziel / Share
Marcin Lasota, 05.03.2018, Ilość wejść: 763, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry