Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

09.03.2018

III posiedzenie zespołu ds. zapobiegania HIV i zwalczania AIDS

7 marca odbyło się pierwsze w 2018 roku spotkanie zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim.

Do zadań zespołu należy m.in.:

  • wymiana informacji oraz stworzenie forum dyskusyjnego na temat aktualnych problemów związanych z profilaktyką HIV/AIDS,
  • reagowanie i przyjmowanie wspólnego stanowiska w sytuacjach nagłych,
  • wspólne określenie priorytetów oraz zintegrowanie planów realizacji Krajowego Programu,
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne członków zespołu.

Tematem spotkania była aktualizacja raportu ,,Profilaktyka infekcji HIV  i zwalczanie AIDS na Mazowszu”. Spotkanie otworzyła Halina Krajkowska,  Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu, która wręczyła akty powołania nowym członkom. Następnie głos zabrała Marlena Skorupka-Dziedzic, Przewodnicząca Zespołu, która wspólnie z uczestnikami spotkania ustaliła szczegóły dotyczące aktualizacji raportu według kompetencji.

Podczas spotkania poruszane zostały kwestie dotyczące prowadzenia dalszej edukacji dotyczącej szkodliwości dopalaczy i profilaktyki zakażeń HIV/AIDS dla młodzieży szkolnej.  Postulatem było włączenie w pracę zespołu Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które jest organem prowadzącym i nadzorującym realizację zadań z zakresu profilaktyki (środowiskowej), rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych.

Wzięli w nim udział między innymi: Marlena Skorupka – Dziedzic, przewodnicząca Zespołu, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dr. n med. Grażyna Cholewińska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, dr n. med. Krzysztof Skórczewski, Konsultant Wojewódzki w dz. Epidemiologii, Agnieszka Ucieklak z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Elżbieta Iwanicka, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Anna Nowak z Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Podziel / Share
Natalia Lech, 09.03.2018, Ilość wejść: 634, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry