Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

23.07.2018

Święto policji w mazowieckich regionach

Choć święto policji przypada 24 lipca, to już od minionego tygodnia na terenie województwa mazowieckiego odbywają się uroczystości. W bieżącym roku mają one wyjątkową oprawę ze względu na 99. rocznicę powstania państwowej policji.

Praca w policji to odpowiedzialne i wymagające zajęcie, będące przede wszystkim służbą społeczeństwu. Dodatkowo na noszących policyjny mundur funkcjonariuszach spoczywa duża odpowiedzialność. Noszenie policyjnego munduru często wiąże się też z narażaniem własnego życia. Święto policji to jedna z okazji do uhonorowania ich pracy, to stosowna chwila na awansowanie funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe. Tradycyjnie podczas obchodów uroczyście wręczane są nagrody i medale dla zasłużonych i wyróżniających się w swojej pracy policjantów.

Ostrołęka

W policyjnym święcie, które obchodzono 20 lipca br. w Ostrołęce uczestniczył Marcin Grabowski Kierownik ostrołęckiej Delegatury MUW.

Na zdjęciu znajdują się Marcin Grabowski Kierownik ostrołęckiej Delegatury MUW, Komendant Miejski Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Szymański, I Zastępca Komendanta kom. Andrzej Dziadak oraz Zastępca Komendanta nadkom. Jarosław Deptuła.

(Na zdjęciu znajdują się Marcin Grabowski Kierownik ostrołęckiej Delegatury MUW, Komendant Miejski Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Szymański, I Zastępca Komendanta kom. Andrzej Dziadak oraz Zastępca Komendanta nadkom. Jarosław Deptuła.)

Wśród zaproszonych na uroczystość gości był również Biskup łomżyński ks. Janusz Stepnowski. Uroczystość odbyła się  na placu przed Komendą Miejską Policji przy ul. Korczaka. Tuż po wciągnięciu flagi państwowej na maszt przybyłych na obchody gości przywitał Komendant Miejski Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Szymański. Komendant, w krótkim wystąpieniu dziękował swoim podwładnym za ciężką i ofiarną służbę. Podziękowania za okazywane co dzień wsparcie funkcjonariuszy skierowane zostały również do rodzin policjantów. Poza życzeniami i podziękowaniami Komendant wręczył przyznane policjantom nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Poza funkcjonariuszami okolicznościowe nagrody otrzymała także liczna grupa cywilnych pracowników ostrołęckiej komendy.

Uroczysty apel z okazji święta policji w Ostrołęce

(Policjanci na uroczystym apelu w Ostrołęce)

Gostynin

Tego samego dnia uroczyste, policyjne obchody odbywały się na dziedzińcu zamku w Gostyninie. W tamtejszym uroczystym apelu wzięli udział  m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafał Romanowski; Kierownik Delegatury MUW w Płocku, Marlena Mazurska; Wicestarosta Gostyniński, Jan Krzewicki; Burmistrz Miasta Gostynina, Paweł Kalinowski oraz przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących z policją. Gospodarzem obchodów był  insp. Zbigniew Włodkowski, Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie.

Marlena Mazurska, Kierownik płockiej Delegatury MUW odczytuje okolicznościowy list do policjantów od Zdzisława Sipiery, Wojewody Mazowieckiego.

(Marlena Mazurska odczytuje list od Wojewody Mazowieckiego)

Obecna na wydarzeniu Marlena Mazurska, Kierownik płockiej Delegatury MUW odczytała okolicznościowy list do policjantów od Zdzisława Sipiery, Wojewody Mazowieckiego.

WręczANIE aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe

(Wręczenie nominacji na wyższe stopnie)

Policjantom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia związkowe oraz wyróżnienia za pełnioną służbę.

W oficjalnej części uroczystości Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafał Romanowski i I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie nadkom. Radosław Romanowski wręczono również Medale XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.  Natomiast Medalami za Zasługi dla NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu uhonorowani zostali: Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski oraz Naczelnik WRD kom. Paweł Trojanowski.

Radom

W piątek, 20 lipca, również w Radomiu na dziedzińcu Miejskiej Komendy Policji odbyły się uroczyste obchody 99. rocznicy powstania policji polskiej. Na zaproszenie mł. ins. Sławomira Reka, Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu w uroczystościach wziął udział Krzysztof Murawski Kierownik radomskiej Delegatury MUW. Uroczysty apel był okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych policjantów oraz pracowników cywilnych policji. Na spotkaniu wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Wśród gratulacji, skierowanych tego dnia do policjantów, można było usłyszeć wiele słów wdzięczności oraz życzeń bezpiecznej służby.

Wręczanie awansów na wyższe stopnie służbowe

(Wręczenie nominacji na wyższe stopnie)

Krzysztof Murawski, Kierownik radomskiej Delegatury Muw podczas przemówienia.

(Krzysztof Murawski podczas przemówienia)

 - Z okazji dzisiejszego święta pragnę na ręce Pana Komendanta złożyć najlepsze życzenia. Życzę Państwu zadowolenia z pracy, uznania u przełożonych oraz awansów na wyższe stanowiska służbowe. Niech każda służba kończy się dla Państwa bezpiecznym powrotem do domu oraz poczuciem satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny – powiedział Krzysztof Murawski.

Pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu.

(Pokaz musztry paradnej)

Radomskie uroczystości miały regionalny charakter, wzięli w nich udział policjanci z podradomskich posterunków i komisariatów policji. Atrakcją uroczystości był pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu.

Ciechanów

W uroczystościach, które odbyły się w Ciechanowie wziął udział Krzysztof Bieńkowski, Kierownik ciechanowskiej delegatury MUW. Obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem katyńskim i mszą w intencji policjantów w kościele pw. św. Tekli w Ciechanowie. Po nich w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego odbył się uroczysty apel, podczas którego policjanci odebrali nominacje na wyższe stopnie zawodowe, nagrody i wyróżnienia, wysłuchali gratulacji obecnych na uroczystości gości oraz krótkiego koncertu w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Opinogórze Górnej.

Podczas święta wyróżniającym się policjantom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie przyznano specjalne nagrody.

Święto Policji ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 roku. Święto przypada w dniu 24 lipca i upamiętnia datę powołania Polskiej Policji Państwowej w 1919 roku.

 

 

Podziel / Share
Marcin Lasota, 23.07.2018, Ilość wejść: 415, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry