Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

18.12.2018

Otwarcie Dziennego Domu „Senior +” w Odrzywole

  • Na zdjęciu: przecinanie wstęgi przez osoby zgromadzone na uroczystym otwarciu.
  • Na zdjęciu: przecinanie wstęgi przez osoby zgromadzone na uroczystym otwarciu.
  • Na zdjęciu: przecinanie wstęgi przez osoby zgromadzone na uroczystym otwarciu.
  • Na zdjęciu: przecinanie wstęgi przez osoby zgromadzone na uroczystym otwarciu.
  • Na zdjęciu: przemawia Krzysztof Murawski, Kierownik delegatury MUW w Radomiu. Źródło: UG Odrzywół
    Źródło: UG Odrzywół

17 grudnia br. w Odrzywole uroczyście otworzono i przekazano do użytku Dzienny Dom „Senior +”. Z tej okazji okolicznościowe listy gratulacyjne nadesłały: Wicepremier Beata Szydło oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Wojewodę Mazowieckiego reprezentował Krzysztof Murawski, Kierownik radomskiej delegatury MUW.

W ramach rządowego programu „Senior +” Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowało utworzenie dziennego domu dla seniorów w Odrzywole. Wysokość wsparcia z budżetu państwa to 298 685.00 zł., w tym ponad 48 tyś. zł. z przeznaczeniem na wyposażenie. Środki wykorzystane zostaną na zakup mebli, sprzętu do rehabilitacji, komputerów oraz na pomoce do terapii zajęciowej.

Z placówki „Senior +” będzie korzystało codziennie około 30 osób. Dla dodatkowych sześciu osób gmina Odrzywół przygotowała tzw. mieszkania wspomagane. Zamieszkają w nich osoby, które są wykluczone społecznie lub niepełnosprawne i potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Na działalność  dziennego domu „Senior +” gmina zaadaptowała nieruchomość po byłym Posterunku Energetycznym. W 2015 roku budynek stał się własnością urzędu gminy. Koszt prac adaptacyjnych wyniósł 600 tyś. zł. Udział własny gminy w tym zadaniu to 360 tyś zł. Za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego z budżetu państwa trafiło na ten cel 250 tyś. zł.

Pozostałe wydatki związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem placówki gmina sfinansowała z dotacji pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele Marszałka Senatu RP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego:  Weronika Piwarska i Andrzej Piotrowski. Kierownictwo Wydziału Polityki Społecznej MUW reprezentowali pracownicy wydziału z radomskiej delegatury. Organizatorem uroczystości byli: Marian Kmieciak – Wójt gminy Odrzywół oraz Ewa Matuszczak – Kierownik GOPS w Odrzywole.

Podziel / Share
18.12.2018, Ilość wejść: 444, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry