Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Inne wiadomości

17.06.2019

XX Mazowieckie Dni Rolnictwa w Poświętnem

15 i 16 czerwca br. odbyły się w Płońsku XX Mazowieckie Dni Rolnictwa. Uczestniczył w nich Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie, Robert Kochański.

Wydarzenie zgromadziło licznie przybyłych gości, rolników, wystawców firm rolniczych i zwiedzających. W uroczystościach wzięli m.in. udział : Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senator RP Jan Maria Jackowski oraz Wicestarosta płoński Krzysztof Wrzesiński. Reprezentowani byli również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, kierownictwo oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również Mazowieckiej Izby Rolniczej. Rolę gospodarzy uroczystości pełnili : Sławomir Piotrowski – Dyrektor MODR w Warszawie i Jarosław Grabowski – Dyrektor Oddziału MODR w Poświętnem.

Głównym organizatorem XX Mazowieckich Dni Rolnictwa połączonych z Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych jest - jak co roku -  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płońsku, Oddział w Poświętnem. W Poświętnem prezentowany jest postęp technologiczny i hodowlany w rolnictwie.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera objął patronat honorowy nad tym wydarzeniem. Robert Kochański w swoim wystąpieniu przekazał organizatorom podziękowania Wojewody Mazowieckiego i wyraził słowa uznania i podziękowania za długoletnią pracę w zakresie rolnictwa dla rolników, wystawców i kooperantów branży rolniczej. Kierownik delegatury wręczył również puchar przekazany przez Wojewodę Mazowieckiego dla wyróżnionego wystawcy.

Na targach zaprezentowali swoje osiągnięcia nie tylko hodowcy, ale również przedstawiciele firm kooperujących z rolnictwem i instytucji wspierających rozwój branży rolniczej. Obecni byli przedstawiciele Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej – POLSUS, Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie. Swoich przedstawicieli na XX Mazowieckich Dniach Rolnictwa miały również instytutu naukowe, uczelnie i szkoły rolnicze oraz placówki oświatowe w tym między innymi: Instytut Technologiczno  – Przyrodniczy w Falętach,  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie i wielu innych ośrodków badawczych.

Celem wystawy jest upowszechnienie prac hodowlanych, technologii upraw, prezentacja dorobku hodowlanego w produkcji zwierzęcej, propagowanie technicznych i technologicznych nowości w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, wymiana doświadczeń i informacji między przetwórcami, handlowcami, doradcami i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa. Efektem corocznych spotkań W Poświętenem jest transfer osiągnięć nauki do praktyki rolniczej, ale również zwiększanie konkurencyjności polskiego rolnictwa w UE. Wystawie towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży.

Podziel / Share
17.06.2019, Ilość wejść: 156, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry