Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

19.04.2017

Decyzja Wojewody w sprawie mandatu Prezydenta Radomia

Wojewoda na podstawie art. 98 a Ustawy o samorządzie gminnym, wezwał Radę Miejską w Radomiu do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Prezydenta Radomia. Z ustaleń CBA wynika, że Prezydent wbrew zakazowi, wynikającemu z Ustawy antykorupcyjnej[1], zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o. Wojewoda nadzoruje jednostki samorządu terytorialnego pod względem legalności (na podstawie Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie).

Podstawą wezwania są ustalenia wynikające z postępowania wyjaśniającego, prowadzonego po otrzymaniu zawiadomienia CBA o naruszeniu przez Prezydenta tzw. Ustawy antykorupcyjnej. Z ustaleń CBA wynika, że Prezydent, wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy, zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o. Wniosek do Rady Miejskiej w Radomiu o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu złożyło już CBA 18 stycznia br. Wniosek ten był przedmiotem obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Radomiu – wówczas radni nie podjęli uchwały o wygaszeniu mandatu Prezydenta.

W ramach postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Wojewodę, zwrócono się do Prezydenta Radomia o wyjaśnienia i przedstawienie swojego stanowiska. Przeanalizowano także dokumentację przedstawioną przez CBA oraz materiały z sesji Rady Miejskiej. Ustalenia CBA pozwalają stwierdzić, że Prezydent Radomia został nieprawidłowo zgłoszony do rady nadzorczej spółki prawa handlowego, skutkiem czego naruszył przepisy art. 4 i 6 Ustawy antykorupcyjnej - poprzez członkostwo w radzie nadzorczej. Taki stan faktyczny obliguje Wojewodę do zastosowania trybu wynikającego z art. 98 a Ustawy o samorządzie gminnym, polegającego na wezwaniu Rady Miejskiej w Radomiu do podjęcia działań zgodnych z prawem.

 

Podobne tematy

Podziel / Share
Joanna Bereda, 19.04.2017, Ilość wejść: 994, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry