Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

14.09.2017

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca – jak uzyskać?

Pracodawca planując zatrudnienie cudzoziemca powinien uzyskać zezwolenie na pracę. Wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców jest realizowane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 lub w naszych delegaturach w Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu lub w Ostrołęce.

Wniosek o zezwolenie na pracę można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą -  więcej informacji kliknij tutaj. Podczas osobistego złożenia wniosku decyzję można uzyskać w jeden dzień – więcej informacji kliknij tutaj.

Aby złożyć osobiście wniosek o zezwolenie na pracę lub przedłużenie zezwolenia na pracę, zarówno w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5, jak i w naszych delegaturach, trzeba wcześniej zarezerwować wizytę w urzędzie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę stanowisk osobistego przyjmowania wniosków, zapisy dostępne są w terminach wskazanych wcześniej na stronie internetowej. Rezerwacje na październik br. uruchomione zostaną 18 września br. o godz. 8.00. Na wiadomości odpowiadamy według kolejności zgłoszeń, a e-maile wysłane przed wskazanym terminem nie będą brane pod uwagę.

Ze względu na stale rosnącą liczbę wpływających zgłoszeń, dostępność usługi zezwolenia na pracę w jeden dzień jest ograniczona liczbą stanowisk obsługi klienta w danym miesiącu. Po wyczerpaniu miejsc na dany miesiąc, proponujemy złożyć wniosek na biurze podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców lub wysłać za pośrednictwem poczty. Jednocześnie informujemy, że Urząd sukcesywnie zwiększa pulę dostępnych miejsc dzięki uruchamianiu usługi zezwolenie na pracę w jeden dzień w kolejnych delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. I tak usługa na pracę w jeden dzień dostępna jest:

  • od 3 kwietnia br. w Siedlcach,
  • od 8 maja br. w Ciechanowie,
  • od 3 lipca br. w Radomiu,
  • od 4 września br. w Ostrołęce,
  • od 2 października br. usługa zostanie uruchomiona w Płocku.

W dniu 18 września 2017 r.:

  • należy wysłać e-mail na adres: wniosek@mazowieckie.pl, w przypadku zatrudnienia kierowcy ciągnika siodłowego  lub kierowcy autobusu, należy wpisać dodatkowo słowo "kierowca" w tytule e-maila
  • aby sprawdzić, jakie dokumenty należy przygotować? – kliknij tutaj. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego pracodawcy wnioskujący o zatrudnienie cudzoziemców na stanowiskach kierowcy ciągnika siodłowego oraz kierowcy autobusu są zwolnieni z obowiązku dostarczenia tzw. informacji starosty. Pracodawców zamierzających zatrudnić cudzoziemca na stanowisku kierowcy, prosimy o wpisanie słowa kierowca w tytule e-maila wysyłanego w celu umówienia się na osobiste złożenie wniosku. 

Ponadto przypominamy, że jeżeli cudzoziemiec nie stawił się do pracy, przerwał pracę lub zakończył wykonywanie pracy wcześniej należy zgłosić ten fakt do urzędu. Informację można wysłać na adres ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa lub złożyć w siedzibie urzędu w biurze podawczym.

Więcej na temat obowiązków pracodawcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę i wymaganych terminów – kliknij tutaj.

 

Podziel / Share
Igor Piwowarski, 14.09.2017, Ilość wejść: 1483, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry