Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

28.09.2017

„Aktywna tablica”: 600 szkół z Mazowsza otrzyma dofinansowanie

Blisko 8,3 mln zł trafi do mazowieckich szkół na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił listę placówek zakwalifikowanych do przekazania wsparcia finansowego.

Zadaniem programu „Aktywna tablica” jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - tablic interaktywnych, projektorów, głośników, a także interaktywnych monitorów dotykowych. Na realizację programów całej Polsce w latach 2017-2019 przewidziano łączną kwotę 224 mln zł.

O dofinasowanie mogły wnioskować:

  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,
  • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Maksymalna kwota na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły to 14 tys. zł. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. kwoty kosztów zadania.

Wykaz wniosków zakwalifikowanych o udzielenie wsparcia finansowego - pobierz

Podziel / Share
Joanna Bereda, 28.09.2017, Ilość wejść: 2029, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry