Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

03.10.2017

NSA: stanowisko Rady m.st. Warszawy w sprawie stosowania się władz do orzeczeń TK niezgodne z prawem

Naczelny Sąd Administracyjny* podtrzymał rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. W uzasadnieniu sąd wskazał na przyjęcie stanowiska bez podstawy prawnej i przekroczenie kompetencji przez Radę m.st. Warszawy.

Wojewoda Mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym z 14 czerwca 2016 r stwierdził nieważność stanowiska Rady m.st. Warszawy z 21 kwietnia 2016 r. w sprawie stosowania się władz miasta stołecznego Warszawy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Rada uznała, że będzie stosowała się do wszystkich orzeczeń TK, również tych nieopublikowanych.

W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że stanowisko zostało podjęte bez podstawy prawnej – w treści jej nie wskazano i nie ma przepisu, który mógłby ją stanowić. Przyjmując stanowisko Rada przekroczyła swoje kompetencje, wychodząc poza zakres zadań własnych i zleconych gminie.

Według orzecznictwa zakres spraw, jakie podlegają kompetencji gminy ma znaczenie lokalne i wymiar ograniczony do potrzeb wspólnoty. Rada gminy nie ma uprawnień w zakresie wskazywania zasadności działań prawnych zewnętrznych i niezależnych instytucji oraz oceny ich działania z punktu widzenia prawa.

Stanowisko naruszyło również zasadę pewności prawa. Orzeczenie NSA jest ostateczne i prawomocne.

* wyrokiem z 27 września br.

Podziel / Share
03.10.2017, Ilość wejść: 1325, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry