Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

10.10.2017

Program integracji społeczności romskiej – nabór wniosków na 2018 r.

Dofinansowanie z budżetu państwa mogą otrzymać samorządy i organizacje pozarządowe realizujące projekty na rzecz integracji społeczności romskiej. Wnioski o dotację należy składać do 31 października w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. 

W ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 zgłaszane wnioski mogą dotyczyć następujących obszarów aktywności:

  • Obszar wsparcia I – kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym (programy lokalne) – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym.
  • Obszar wsparcia II – małe granty.

Wnioski w obszarze I i II należy składać do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dwóch egzemplarzach w terminie do 31 października 2017 r. na adres:

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa
adres do korespondencji: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
  • Obszar wsparcia III – ogólnopolskie projekty systemowe.

Wnioski w obszarze III należy składać do ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w terminie do 1 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 znajdują się w zakładce Polityka społeczna oraz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez działania w dziedzinie edukacji (w tym edukacji kulturowej, historycznej i obywatelskiej), aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej.

Podziel / Share
Joanna Bereda, 10.10.2017, Ilość wejść: 636, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry