Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

18.10.2017

Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi - konferencja w MUW

Z okazji przypadającego dziś Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano konferencję "Współczesne wyzwania służb publicznych w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi".

Podczas konferencji zostały podjęte zagadnienia: przeciwdziałanie, rozpoznawanie, ujawnianie i ściganie handlu ludźmi; prawa ofiar handlu ludźmi i wsparcie im udzielane. Zaprezentowano ostatnie zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące cudzoziemców oraz krajowe struktury powołane do walki z handlem ludźmi. Ponadto przedstawiono charakterystykę i zagrożenie handlem ludźmi w województwie mazowieckim.

Tematykę przybliżali przedstawiciele takich instytucji, urzędów i sektora NGO, jak: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komenda Główna Straży Granicznej, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Okręgowa Inspekcja Pracy w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, Fundacja ITAKA. 

Konferencję rozpoczął Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, potwierdzając, że obecne spotkanie to początek cyklu podobnych. Wyraził przy tym nadzieję na stałą współpracę w województwie służb, inspekcji i straży w tej sprawie. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele samorządów.

W Polsce dokumentem określającym zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi jest (kolejny) Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016- 2018 przyjęty przez Radę Ministrów 17 sierpnia 2016 roku. Głównymi założeniami ujętymi w dokumencie jest podnoszenie świadomości na temat zjawiska handlu ludźmi, wzmocnienie współpracy międzynarodowej, jak i poprawa skuteczności działań instytucji, w tym też podniesienie kwalifikacji osób zaangażowanych w przeciwdziałanie i ściganie tego przestępstwa.

Zgromadzeni na spotkaniu mieli okazję obejrzeć dwa filmy – relacje osób-ofiar handlu ludźmi, udostępnione przez Fundację La Strada.

Wojewoda Mazowiecki objął patronatem to wydarzenie zorganizowane z inicjatywy Mazowieckiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

 

 

Podziel / Share
Natalia Lech, 18.10.2017, Ilość wejść: 623, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry