Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

18.10.2017

Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi - konferencja w MUW

Z okazji przypadającego dziś Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano konferencję "Współczesne wyzwania służb publicznych w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi".

Podczas konferencji zostały podjęte zagadnienia: przeciwdziałanie, rozpoznawanie, ujawnianie i ściganie handlu ludźmi; prawa ofiar handlu ludźmi i wsparcie im udzielane. Zaprezentowano ostatnie zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące cudzoziemców oraz krajowe struktury powołane do walki z handlem ludźmi. Ponadto przedstawiono charakterystykę i zagrożenie handlem ludźmi w województwie mazowieckim.

Tematykę przybliżali przedstawiciele takich instytucji, urzędów i sektora NGO, jak: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komenda Główna Straży Granicznej, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Okręgowa Inspekcja Pracy w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, Fundacja ITAKA. 

Konferencję rozpoczął Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, potwierdzając, że obecne spotkanie to początek cyklu podobnych. Wyraził przy tym nadzieję na stałą współpracę w województwie służb, inspekcji i straży w tej sprawie. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele samorządów.

W Polsce dokumentem określającym zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi jest (kolejny) Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016- 2018 przyjęty przez Radę Ministrów 17 sierpnia 2016 roku. Głównymi założeniami ujętymi w dokumencie jest podnoszenie świadomości na temat zjawiska handlu ludźmi, wzmocnienie współpracy międzynarodowej, jak i poprawa skuteczności działań instytucji, w tym też podniesienie kwalifikacji osób zaangażowanych w przeciwdziałanie i ściganie tego przestępstwa.

Zgromadzeni na spotkaniu mieli okazję obejrzeć dwa filmy – relacje osób-ofiar handlu ludźmi, udostępnione przez Fundację La Strada.

Wojewoda Mazowiecki objął patronatem to wydarzenie zorganizowane z inicjatywy Mazowieckiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

 

 

Podziel / Share
Natalia Lech, 18.10.2017, Ilość wejść: 1188, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry