Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

25.10.2017

Pacjentka po utracie dziecka – realizacja rekomendacji w 2017 r.

Podsumowanie rekomendacji dotyczących postępowania z pacjentkami po stracie dziecka to główny temat konferencji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu uczestniczył Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki, przedstawiciele Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia oraz Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW.

Podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim pracownicy oddziałów położniczo - ginekologicznych na Mazowszu oraz psycholodzy i kapelani szpitalni podsumowali stosowanie w praktyce rekomendacje. Ocenili m.in. przydatność wskazówek dotyczących zapewnienia szacunku i godnego postępowania wobec matki i dziecka w przypadku poronienia.

„Niekorzystne zakończenie ciąży – Rekomendacje postępowania z pacjentami dla personelu medycznego województwa mazowieckiego” to dokument, który powstał aby uregulować zasady postępowania z kobietami po stracie dziecka. Został on przesłany do wszystkich szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi na Mazowszu. Opracowanie zawierało m.in.:

  • wskazówki dla personelu medycznego,
  • informacje dla pacjentki i jej bliskich,
  • ankietę dla pacjentki,
  • arkusz, w którym można było ocenić same rekomendacje.

Zapisy rekomendacji zostały wykorzystane podczas tworzenia Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. dotyczącego niepowodzeń położniczych. Dokument został także wysłany do m.in. biskupów i dziecięcego hospicjum. Jest wykorzystywany na szkoleniach i konferencjach.\

Rekomendacje opracował zespół, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med.  Krzysztofa Czajkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,  z udziałem  konsultanta wojewódzkiego w  dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. dr n. med.  Bronisławy Pietrzak, a także psychologa, księdza kapelana oraz przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Mazowiecki Urząd Wojewódzkim przekazał dokument urzędom wojewódzkim w Białymstoku, Opolu i Lublinie, które na jego podstawie utworzyły  własne rekomendacje.

W lipcu 2017 roku ordynatorzy oddziałów zostali ponownie poproszeni  o dokonanie oceny Rekomendacji za okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Na podstawie przesłanych danych została przeprowadzona druga ewaluacja, która posłuży do dalszych modyfikacji dokumentu. Dokument wdrożyły  44 placówki, zdecydowana większość - 38 placówek oceniło arkusz ankiety dla pacjentki jako zdecydowanie przydatny i raczej przydatny. 

Aktualna ocena przydatności Rekomendacji jest wyższa od poprzedniej oceny, co świadczy o przydatności dokumentu i potrzebie stosowania na oddziałach położniczo-ginekologicznych.

Prelegentami w trakcie konferencji byli: prof. Krzysztof Czajkowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, prof. Maria Borszewska – Kornacka, konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii, Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, dr Ryszard Stańczak, Ordynator Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie, Mieczysław Szatanek, Ordynator Oddziału ginekologiczno-położniczego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Spotkanie podsumowała Halina Krajkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia MUW.

Podziel / Share
Natalia Lech, 25.10.2017, Ilość wejść: 813, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry