Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

25.10.2017

Pacjentka po utracie dziecka – realizacja rekomendacji w 2017 r.

Podsumowanie rekomendacji dotyczących postępowania z pacjentkami po stracie dziecka to główny temat konferencji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu uczestniczył Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki, przedstawiciele Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia oraz Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW.

Podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim pracownicy oddziałów położniczo - ginekologicznych na Mazowszu oraz psycholodzy i kapelani szpitalni podsumowali stosowanie w praktyce rekomendacje. Ocenili m.in. przydatność wskazówek dotyczących zapewnienia szacunku i godnego postępowania wobec matki i dziecka w przypadku poronienia.

„Niekorzystne zakończenie ciąży – Rekomendacje postępowania z pacjentami dla personelu medycznego województwa mazowieckiego” to dokument, który powstał aby uregulować zasady postępowania z kobietami po stracie dziecka. Został on przesłany do wszystkich szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi na Mazowszu. Opracowanie zawierało m.in.:

  • wskazówki dla personelu medycznego,
  • informacje dla pacjentki i jej bliskich,
  • ankietę dla pacjentki,
  • arkusz, w którym można było ocenić same rekomendacje.

Zapisy rekomendacji zostały wykorzystane podczas tworzenia Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. dotyczącego niepowodzeń położniczych. Dokument został także wysłany do m.in. biskupów i dziecięcego hospicjum. Jest wykorzystywany na szkoleniach i konferencjach.\

Rekomendacje opracował zespół, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med.  Krzysztofa Czajkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,  z udziałem  konsultanta wojewódzkiego w  dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. dr n. med.  Bronisławy Pietrzak, a także psychologa, księdza kapelana oraz przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Mazowiecki Urząd Wojewódzkim przekazał dokument urzędom wojewódzkim w Białymstoku, Opolu i Lublinie, które na jego podstawie utworzyły  własne rekomendacje.

W lipcu 2017 roku ordynatorzy oddziałów zostali ponownie poproszeni  o dokonanie oceny Rekomendacji za okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Na podstawie przesłanych danych została przeprowadzona druga ewaluacja, która posłuży do dalszych modyfikacji dokumentu. Dokument wdrożyły  44 placówki, zdecydowana większość - 38 placówek oceniło arkusz ankiety dla pacjentki jako zdecydowanie przydatny i raczej przydatny. 

Aktualna ocena przydatności Rekomendacji jest wyższa od poprzedniej oceny, co świadczy o przydatności dokumentu i potrzebie stosowania na oddziałach położniczo-ginekologicznych.

Prelegentami w trakcie konferencji byli: prof. Krzysztof Czajkowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, prof. Maria Borszewska – Kornacka, konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii, Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, dr Ryszard Stańczak, Ordynator Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie, Mieczysław Szatanek, Ordynator Oddziału ginekologiczno-położniczego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Spotkanie podsumowała Halina Krajkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia MUW.

Podziel / Share
Natalia Lech, 25.10.2017, Ilość wejść: 453, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry