Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

07.02.2018

Rekordowa kwota na dotacje na mazowieckie zabytki

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że 28 lutego 2018 r. upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy. Kwota do podziału to ponad 19 mln zł.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przy ul. Nowy Świat 18/20 lub w delegaturach: w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i Ciechanowie. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data osobistego złożenia w WUOZ w Warszawie lub delegaturze urzędu, a w przypadku przesłania listem, data stempla pocztowego.

Wnioski o udzielenie dotacji MWKZ na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja poniesionych nakładów) można składać do 30 czerwca 2018 r. Z wnioskiem może wystąpić właściciel zabytku wpisanego do rejestru lub osoba posiadająca obiekt wpisany do rejestru zabytków w trwałym zarządzie.

Wykaz działań podlegających dofinansowaniu oraz szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w tym miejscu.

W ubiegłym roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków udzielił dotacji m.in. na prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźb św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela, znajdujących się na bramie głównej prowadzącej na teren kościoła w Krasnem (20 tys. zł), na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w kościele w Miszewie Murowanym (10 tys. zł), czy na remont wież kościelnych i zachodniego szczytu w Bazylice Zwiastowania N.M.P. w Czerwińsku nad Wisłą (35 tys. zł).

Podziel / Share
Natalia Lech, 07.02.2018, Ilość wejść: 559, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry