Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

27.04.2018

Skarga kasacyjna od wyroku WSA ws. wygaszenia mandatu Prezydenta Radomia

26 kwietnia pełnomocnik w imieniu Wojewody Mazowieckiego złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odwołanie dotyczy wygaszenia mandatu Prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego.

Decyzję o złożeniu skargi kasacyjnej do NSA Wojewoda podjął po zapoznaniu się z treścią wyroku WSA z 27 lutego br. oraz jego pisemnym uzasadnieniem. Dokumenty te wpłynęły do urzędu wojewódzkiego 29 marca br., a Wojewoda na sporządzenie i złożenie skargi kasacyjnej miał 30 dni.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zapadł w związku z zaskarżeniem przez Radosława Witkowskiego zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego. Na jego mocy Wojewoda, na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (art. 98), stwierdził wygaśnięcie mandatu Prezydenta Radomia (29 czerwca 2017 r.).

Wcześniej, 19 kwietnia 2017 r. Wojewoda zobowiązał Radę Miejską w Radomiu do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu Prezydenta w terminie 30 dni od otrzymania pisma w tej sprawie. Rada Miejska nie podjęła odpowiedniej uchwały w tej sprawie, stąd zaistniała konieczność wydania przez Wojewodę zarządzenia zastępczego.

Podstawą wygaszenia mandatu, wskazaną w zarządzeniu zastępczym, były ustalenia wynikające z zakończonego postępowania wyjaśniającego, prowadzonego po otrzymaniu zawiadomienia CBA o naruszeniu przez Prezydenta tzw. Ustawy antykorupcyjnej. Z ustaleń CBA wynika, że Prezydent, wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy, zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o.

W ramach prowadzonego przez Wojewodę postępowania wyjaśniającego zwrócono się do Prezydenta Radomia o przedstawienie swojego stanowiska. Przeanalizowano także dokumentację przekazaną przez CBA oraz materiały z sesji Rady Miejskiej. Zebrany w sprawie materiał dowodowy w ocenie Wojewody pozwala stwierdzić, że Prezydent Radomia został nieprawidłowo zgłoszony do rady nadzorczej spółki prawa handlowego, tym samym naruszył przepisy art. 4 i 6 Ustawy antykorupcyjnej − poprzez członkostwo w radzie nadzorczej.

 

Podziel / Share
27.04.2018, Ilość wejść: 991, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry