Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

30.05.2018

Wyroki WSA ws. zarządzeń zastępczych – Wojewoda złoży skargi kasacyjne do NSA

Wojewoda Mazowiecki wydając zarządzenia zastępcze dotyczące zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawy zrealizował swój ustawowy obowiązek. Zarządzenia wydane zostały po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, potwierdzającej niezgodność nazwy z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie są prawomocne. Wojewoda Mazowiecki po zapoznaniu się z ich pisemnym uzasadnieniem złoży skargi kasacyjne od wyroków (ma na to 30 dni od daty wpływu wyroku do urzędu wojewódzkiego).

- Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroków WSA złożę skargi kasacyjne od tych wyroków - powiedział podczas konferencji prasowej Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

- WSA odniósł się do tego, że Wojewoda nieodpowiednio udokumentował uzasadnienia dla zmiany nazw ulic. Przypomnę, że zarządzenia zastępcze zostały wydane po opinii Instytutu Pamięci Narodowej. Moim zdaniem uzasadnienia są wystarczające – dodał Wojewoda Mazowiecki.

 

Poprzez zarządzenia zastępcze zmieniające nazwy ulic niezgodne z Ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki Wojewoda Mazowiecki zrealizował swój ustawowy obowiązek. Po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojewoda Mazowiecki zobowiązany był do wydania 103 zarządzeń zastępczych w sprawie nadania nazw ulic położonych na terenie województwa mazowieckiego. 9 listopada 2017 r. zostało wydanych 47 zarządzeń zastępczych dotyczących zmiany nazw ulic położonych w m.st. Warszawy, a 13 grudnia 2017 r. 56 zarządzeń zastępczych z terenu pozostałych gmin województwa (w tym 3 zarządzenia z terenu m.st. Warszawy). Nowelizacja ustawy tzw. dekomunizacyjnej, (która weszła w życie w styczniu br.) nakładała na samorządy obowiązek wykonania zarządzeń zastępczych.

Zgodnie z Ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki samorządy miały obowiązek dokonania zmiany nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września 2017 r. Z powodu niedopełnienia tego obowiązku przez samorządy na Mazowszu, Wojewoda na mocy ustawy wydał zarządzenia zastępcze nadające nazwy zgodne z prawem.

Wyroki WSA nie są prawomocne. Spór prawny będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny.

Jednocześnie pragniemy dodać, że w analogicznym stanie prawnym ten sam sąd (WSA w Warszawie) podtrzymał zarządzenie zastępcze Wojewody, dotyczące gminy Garbatka Letnisko (VIII SA/Wa 65/18).

Podziel / Share
30.05.2018, Ilość wejść: 993, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry