Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Komunikaty

31.10.2018

Międzynarodowa konferencja naukowa o rodzinie

Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie 17 listopada br. odbędzie się konferencja naukowo- szkoleniowa, której tematem przewodnim będzie rodzina. Zgłoszenia do udziału w niej można przesyłać do 5 listopada br.

Organizatorami konferencji są: Wydział Zdrowia MUW, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Katolicki Uniwersytet w Rużomberku.

Dlaczego o rodzinie?

Rodzina jest podstawowym i najważniejszym środowiskiem człowieka, jego rozwoju somatyczno-psychiczno-duchowego. Pełni nieocenioną rolę. Wartości, jakie wyznaje w życiu człowiek, posiadają swoje źródło w rodzinie. Obecnie obserwowana jest zmiana zakresu funkcji i ról pełnionych przez rodzinę oraz wciąż pojawiające się nowe trudności i problemy. Zachodzi więc potrzeba głębszego spojrzenia na występujące różnorodne problemy rodziny (somatyczne, socjalne, psychiczne i duchowe), dostrzeżenia ich oraz poszukiwania najbardziej skutecznych form i metod pomocy. 

Konferencji przewodniczyć będą polscy i słowaccy naukowcy i praktycy wielu dyscyplin naukowych, w tym: medycyny, pracy socjalnej, pomocy społecznej, psychologii, psychoonkologii, pedagogiki specjalnej.

Wystąpienia, dyskusja i wymiana poglądów staną się okazją dla uczestników (rodzica, lekarza, pielęgniarki, pedagoga, psychologa, psychoonkologa, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, wolontariusza itd.) do odnalezienia odpowiedzi na wiele pytań związanych z funkcjonowaniem rodziny.

Główne zagadnienia:

  • rodzina jako obszar ciągłych zmian i nowych potrzeb,
  • formy i metody pomocy medycznej, socjalnej, psychologicznej, psychoonkologicznej, pielęgnacyjnej i edukacyjnej rodzinie,
  • praktyczna realizacja pomocy rodzinie w gminie, powiecie, województwie,
  • współpraca  z instytucjami wspomagającymi funkcjonowanie rodziny.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
31.10.2018, Ilość wejść: 942, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry