Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

13.07.2018

III edycja programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka – wybrane projekty

Modernizacja przejść dla pieszych, instalacja monitoringu, kampanie edukacyjne na temat bezpieczeństwa ruchu rowerowego i poruszania się w cyberprzestrzeni, a także przedsięwzięcia sportowe to niektóre z projektów, które zdobyły uznanie komisji konkursowej. Mazowszanie otrzymali wsparcie na swoje projekty, zgodne z wytycznymi programu, na ponad 680 tys. zł. Środki na realizację pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie projektów mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach czterech celów szczegółowych: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, Bezpieczne przejścia dla pieszych, Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, Edukacja dla bezpieczeństwa. W obecnej edycji programu zostały określone tematy wiodące, w tym zagadnienia takie, jak: bezpieczeństwo rowerzystów, bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym, przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość).

W tym największym w Polsce przedsięwzięciu o charakterze profilaktycznym Mazowsze w tej edycji będzie realizowało 10 zwycięskich projektów. Województwo mazowieckie otrzymało 3 lipca br. akceptację przekazaną przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego na realizację 10 najwyżej ocenionych projektów. Całość dofinansowania dla Mazowsza w III edycji wynosi 689 903 zł.

Lista wybranych 10 projektów, zaproponowanych przez samorządy i organizacje NGO:

1. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą, pn. „Krok do bezpieczeństwa – modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Nowym Mieście nad Pilicą” w ramach Celu szczegółowego nr 1: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Wartość wsparcia finansowego dla projektu wynosi 100 000 zł.

2. Gmina Bielany pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w otoczeniu szkół i centrum życia społecznego w Gminie Bielany poprzez montaż monitoringu i infrastruktury bezpieczeństwa” w ramach Celu szczegółowego nr 1 – Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa i w kategorii Mikroprojekty (Cel szczegółowy nr 1m).

Wartość wsparcia finansowego dla projektu wynosi 25 000 zł.

3. Powiat pruszkowski pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację mieszkańców” w ramach Celu szczegółowego nr 2 – Bezpieczne przejścia dla pieszych.

Wartość wsparcia finansowego dla projektu wynosi 100 000 zł.

4. Miasto Szydłowiec pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Szydłowca poprzez modernizację przejść dla pieszych przy ulicy Wschodniej oraz podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego” w ramach Celu szczegółowego nr 2 – Bezpieczne przejścia dla pieszych.

Wartość wsparcia finansowego dla projektu wynosi 100 000 zł.

5. Miasto Wyszków pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa – etap IV” w ramach Celu szczegółowego nr 2 – Bezpieczne przejścia dla pieszych.

Wartość wsparcia finansowego dla projektu wynosi 64 115 zł.

6. Gmina Małkinia Górna pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) – „SMARTSTOP – Patrz na drogę” w ramach Celu szczegółowego nr 2 – Bezpieczne przejścia dla pieszych i Celu priorytetowego 2a – bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym.

Wartość wsparcia finansowego dla projektu wynosi 25 000 zł.

7. Stowarzyszenie „NADZIEJA NA MUNDIAL” w Warszawie, pn. „Przez sport do życia bez patologii” w ramach Celu szczegółowego nr 3 – Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży i Celu szczegółowego głównego nr 2.

Wartość wsparcia finansowego dla projektu wynosi 99 900 zł.

8. Powiat pruszkowski pn. „Otwórz oczy i powiedz STOP – bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim” w ramach Celu szczegółowego nr 3 – Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży i Celu szczegółowego głównego nr 2.

Wartość wsparcia finansowego dla projektu wynosi 85 888 zł.

9. Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA w Płocku  pn. „W świecie cyberprzestrzeni– o zagrożeniach uświadamiamy, omamić nie pozwalamy” w ramach Celu szczegółowego nr 4 – Edukacja dla bezpieczeństwa i Celu szczegółowego głównego nr 3.

Wartość wsparcia finansowego dla projektu wynosi 65 000 zł.

10. Gmina Pniewy pn. „Kampania edukacyjna – bezpiecznie na rowerze” w ramach Celu szczegółowego nr 4 – Edukacja dla bezpieczeństwa i w kategorii Mikroprojekty.

Wartość wsparcia finansowego dla projektu wynosi 25 000 zł.

Zlecenie realizacji zadań przez samorządy nastąpi w formie porozumienia administracyjnego zawieranego pomiędzy Wojewodą a daną jednostką, zaś zlecenie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe oraz przekazanie dotacji celowej na ich realizację nastąpi w formie umów zawieranych w oparciu o zasady i tryb przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trzeciej edycji programu w całej Polsce dofinansowanie, przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, otrzymało 111 projektów. To największa liczba zwycięskich projektów, biorąc pod uwagę wszystkie trzy edycje programu. Łączna kwota dofinansowania na te projekty to 5,9 mln zł.

Głównym celem „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Program ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

Podziel / Share
13.07.2018, Ilość wejść: 529, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry