Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

28.08.2018

Rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa

W nawiązaniu do informacji publikowanych w mediach społecznościowych - pragniemy podkreślić, że Wojewoda oraz urząd wojewódzki działa na podstawie prawa i w jego granicach - wydaje decyzje w ramach obowiązujących przepisów, bez politycznych przesłanek.

W nawiązaniu do informacji publikowanych w mediach społecznościowych - pragniemy podkreślić, że Wojewoda oraz urząd wojewódzki  działa na podstawie prawa i  w jego granicach - wydaje decyzje w ramach obowiązujących przepisów, bez politycznych przesłanek.

Z wydanego przez Wojewodę Mazowieckiego rozstrzygnięcia wynika, że to Prezydent Pruszkowa naruszył tryb sporządzania studium zagospodarowania. Przepisy  ustaw stanowią, że  za proces sporządzania zarówno studium, jak i planu miejscowego odpowiada Prezydent.

Rozstrzygniecie nadzorcze dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa zostało wydane w związku
z istotnym naruszeniem trybu sporządzania. Polegało ono  na zbyt krótkim wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu – zamiast 30 trwało 28 dni. Skutkiem tego było skrócenie czasu na złożenie ewentualnych uwag przez mieszkańców. Ponadto Prezydent Miasta Pruszkowa nie dochował ustawowo określonych terminów na zamieszczenie ogłoszeń w miejscowej prasie oraz obwieszczeń, związanych z wyłożeniem projektu studium do publicznego wglądu. Zgodnie z prawem, powinno to nastąpić co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia.

Wojewoda zobligowany jest do przestrzegania prawa i interweniowania w  przypadku stwierdzenia jego naruszenia.

Przypominamy, że kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy, należy do zadań gminy. Natomiast Wojewoda bada zgodność z prawem podejmowanych przez Samorząd uchwał, co wynika również z art.85 ustawy o samorządzie gminnym. Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Podziel / Share
Ewa Filipowicz, 28.08.2018, Ilość wejść: 307, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry