Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

10.09.2018

Decyzja Wojewody: linia kolejowa nr 8 na odcinku Warka − Radom z nową lokalizacją

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał 7 września br. decyzję ustalającą lokalizację linii kolejowej nr 8 pomiędzy Warką a Radomiem. Inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Decyzja Wojewody ma rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy.

Linia nr 8 jest wykorzystywana w ruchu pasażerskim i towarowym. Jest to linia o znaczeniu państwowym. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku inwestora wydał zgodę na budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka − Radom liczącym ponad 13 km.

Prace budowlano-remontowe będą wykonywane na terenie gmin Grabów nad Pilicą i Stromiec (w miejscowościach: Augustów, Boska Wola, Budy Augustowskie, Dąbrówka, Dobieszyn, Grabowy Las, Grabów nad Pilicą, Olszowa Dąbrowa).

Dzięki kompleksowym pracom: powstanie drugi tor na trasie Warka – Radom, przebudowany będzie istniejący most nad Pilicą, powstaną wiadukty tam, gdzie linia przecina się z drogami o największym natężeniu ruchu, przekształcona będzie część stacji i mijanek w przystanki osobowe, dostosowanych będzie 10 stacji i przystanków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, będzie wdrożony elektroniczny system zarządzania ruchem.

Jednym z efektów prac będzie zwiększenie możliwej osiąganej prędkości pociągów osobowych do nawet 160 km na godz., a towarowych do 120 km na godz.

Linia kolejowa nr 8 łączy stację Warszawa Zachodnia ze stacją Kraków Główny Osobowy. Zakres prac określonych w decyzji obejmuje również dołączenie do istniejących torów kolejowych sieci i urządzeń linii kolejowej w zakresie zapewniającym ciągłość infrastruktury technicznej i prowadzenia ruchu kolejowego. Decyzja Wojewody uwzględnia decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla tej inwestycji. Także Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Radomiu, zaopiniował pozytywnie przedsięwzięcie. Ukończenie inwestycji ma być w 2023 roku.

Podziel / Share
Natalia Lech, 10.09.2018, Ilość wejść: 266, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry