Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

05.10.2018

Nabór do programu MKiDN „Ochrona Zabytków”

Rozpoczął się nabór do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, a także zwrócenie uwagi na obiekty mające szczególne znaczenie dla historii i tradycji – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak lokalnym. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł. Nabór wniosków kończy się z dniem 31 października.

Priorytetem będzie dofinansowanie prac przy obiektach najbardziej zagrożonych, zabytkach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, miejscach uznanych za Pomniki Historii, a także posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Kluczowym efektem działań realizowanych w ramach programu jest stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego funkcjonowania obiektów zabytkowych podlegającym dynamicznym, nierzadko nieodwracalnym zmianom otoczeniu. Dzięki realizacji zadań programu obiekty zabytkowe, zachowując status materialnych świadectw minionych wieków, pozostaną integralną, pełnoprawną częścią czasów obecnych i przyszłych.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych:

  • przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych  do  przeprowadzenia  w  roku  udzielenia  dofinansowania,
  • dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik planowanych  do  przeprowadzenia  w  roku  udzielenia  dofinansowania,
  • przy  zabytku  wpisanym  do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po   wykonaniu   wszystkich   prac   lub   robót   określonych w   pozwoleniu wydanym   przez wojewódzkiego konserwatora zabytków),
  • przy  zabytku  wpisanym  do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po   wykonaniu   wszystkich   prac   lub   robót   określonych w   pozwoleniu wydanym   przez wojewódzkiego   konserwatora   zabytków)   dla   zabytków   wpisanych   na   Listę   Światowego Dziedzictwa  UNESCO  oraz  uznanych  za  Pomnik  Historii.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną oraz siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Szczegółowe informacje pomocne w składaniu wniosków : (m.in. wykaz kosztów kwalifikowanych kryteria oceny wniosków, wykaz załączników składanych przez beneficjenta) dostępne są na stronie MKiDN (link przenosi na stronę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Dla  prawidłowego  złożenia  wniosku  obowiązkowe  jest posiadanie  konta  w  Elektronicznym Biurze  Obsługi  Interesanta  (EBOI). Szczegółowe wskazówki  na  temat  założenia  konta  oraz  zasad  korzystania  z  systemu  EBOI  zawarte  są  w  osobnej instrukcji opublikowanej  także na stronie internetowej ministerstwa.

Adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/ (link przenosi na stronę Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta).

Adres korespondencyjny:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Ochrony Zabytków

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

Podziel / Share
Natalia Lech, 05.10.2018, Ilość wejść: 413, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry