Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

16.10.2018

II linia metra – pozwolenie Wojewody na budowę stacji C4 „Powstańców Śląskich”

  • Grafika: Logotyp Wojewoda Mazowiecki.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zatwierdził 15 października br. projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji C4 „Powstańców Śląskich”. Stacja znajduje się pomiędzy stacjami „Lazurowa” i „Wola Park”. Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Decyzja Wojewody ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Zakres prac, na które Wojewoda wydał zgodę, obejmuje budowę kolejnej stacji II linii metra – C4 „Powstańców Śląskich” wraz z torami odstawczymi oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej, w tym np. wejść, wind, przebudowę sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego.  Jest to II etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewoda zgodnie z Ustawą Prawo budowlane sprawdza zgodność projektu zagospodarowania z przepisami.

Inwestorem budowy II linii metra jest Miasto Stołeczne Warszawa. Stacja C4 „Powstańców Śląskich” to kolejna stacja II linii metra w jego zachodnim odcinku, która ma pozwolenie Wojewody na budowę. W wrześniu br. Wojewoda Mazowiecki podpisał pozwolenie na budowę stacji C5 („Wola Park”), zaś we wrześniu 2016 roku dla tego odcinka pozwolenie na budowę trzech stacji: C6 („Księcia Janusza”), stacji C7 („Młynów”) oraz stacji C8 („Płocka”). W sierpniu br. zostały wydane zgody na budowę dwóch stacji metra odcinka wschodniego-północnego: to jest stacji C19 i C21.

Podziel / Share
Natalia Lech, 16.10.2018, Ilość wejść: 239, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry