Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Komunikaty

13.11.2018

Droga ekspresowa S7 – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, budowa odcinka C południowego wylotu z Warszawy

  • Na zdjęciu: Fragment drogi z jadącymi po niej samochodami

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie blisko 1 km odcinka od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S7. Jest to część południowego wylotu z Warszawy, od węzła Lotnisko, do obwodnicy Grójca. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa południowego wylotu trasy S7 Warszawa – Grójec o łącznej długości ok. 29 km, została podzielona na trzy odcinki:  A - odcinek od w. Lotnisko (bez węzła) do w. Lesznowola (z węzłem), długości ok. 6,64 km;  B - odcinek od w. Lesznowola (bez węzła) do w. Tarczyn Północ (z węzłem), długości ok. 14,8 km oraz C - odcinek od w. Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca, długości ok. 7,9 km .

Projekt budowlany i zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczą odcinka C, który z kolei podzielony jest na 4 zadania, zaś decyzja Wojewody Mazowieckiego obejmuje zadanie nr 4 o długości ok 1km (wnioski dotyczące pozostałych 3 zadań są rozpatrywane przez Wojewodę Mazowieckiego). Zgodnie z projektem, prace budowlane mają obejmować swoim zakresem: roboty drogowe (min. po 2 pasy ruchu i pobocze w każdym kierunku, budowę zjazdów, pętli autobusowej, chodników i ciągów pieszo-rowerowych), mostowe (m.in. budowa wiaduktu i przejścia dla płazów), budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekranów akustycznych), wycinkę zieleni i nasadzenie nowej. Projekt uwzględnia bezpieczeństwo ruchu drogowego, np. oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne. Przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna, wybudowane zostanie oświetlenie. Realizacja drogi ekspresowej S7 jest inwestycją o znaczeniu europejskim, wpisującym się w tranzytowy układ dróg. Inwestycja wpłynie na skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Jednocześnie w ramach realizacji inwestycji zostaną wybudowane ekrany akustyczne.

 

Podziel / Share
13.11.2018, Ilość wejść: 1045, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry