Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

17.12.2018

Stanowisko Wojewody ws. budowy gazociągu EC Żerań – Tłocznia Rembelszczyzna

W związku z Ustawą o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, Wojewoda Mazowiecki 4 grudnia br. wydał decyzję o umorzeniu ostatniej części postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłat z tytułu zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz ustalenia nasadzeń zastępczych wokół budowanego gazociągu relacji EC Żerań– Tłocznia Rembelszczyzna.

W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego dotyczącego wydania rozstrzygnięcia w zakresie ustalenia opłat z tytułu zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz ustalenia nasadzeń zastępczych, 4 września 2018 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw z 5 lipca 2018 r. W nowelizacji przepisów m.in. doprecyzowano niektóre regulacje i wprowadzono nowe rozwiązania prawne np. w kwestiach środowiskowych.

Z dniem wejścia w życie tej ustawy wygasają wydane przed tym dniem decyzje o pozwoleniu na budowę dla przygotowywanej inwestycji realizowanej przez GAZ-SYSTEM na Żeraniu, w części dotyczącej opłat z tytułu wycinki drzew i krzewów oraz obowiązku nasadzeń zastępczych lub kompensacyjnych.

Wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja administracyjna oznacza, że zakończył się proces uzyskiwania zgód administracyjnych dla budowy gazociągu.

Jak wskazuje GAZ-SYSTEM, efektem przyłączenia EC Żerań do sieci przesyłowej gazu, będą wymierne korzyści dla mieszkańców Warszawy:

  • zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie dostaw ciepła i energii elektrycznej, co ma ogromne znaczenie przy wzroście liczby ludności w stolicy,
  • poprawa jakości powietrza w aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie komfortu życia poprzez zastosowanie ekologicznego paliwa w jednej z dwóch największych stołecznych elektrociepłowni,
  • wpłacany corocznie do budżetu podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości budowli, który może być przeznaczony przez władze samorządowe na sfinansowanie działań na rzecz ochrony środowiska i czystego powietrza,
  • uporządkowanie zaniedbanego przez kilkadziesiąt lat terenu wzdłuż Kanału Żerańskiego.
Podziel / Share
17.12.2018, Ilość wejść: 430, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry