Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

09.01.2019

Konkurs ofert MSiT: turystyka 2019

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku i zaprasza do składania ofert.

Priorytety na 2019 rok zostały określone zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku:

  • Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych.
  • Zadanie 2. Działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych.
  • Zadanie 3. Działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata.

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2019 r. to 2 600 000 zł. Wysokość środków finansowych może ulec zmianie. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10% kosztu całkowitego zadania.

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Termin składania ofert upływa 20 stycznia 2019 roku.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Turystyki, ul. Senatorska 12, Warszawa, pod nr tel. (22) 2443194 i na stronie internetowej: https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/dofinansowanie-zadan/7987,Konkurs-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2019-roku.html

 

 

Podziel / Share
09.01.2019, Ilość wejść: 248, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry