Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Komunikaty

13.02.2019

Zakaz przewozu materiałów niebezpiecznych w Warszawie 13-14 lutego br.

 • Na zdjęciu: Godło z napisem Wojewoda Mazowiecki.

W dniach 13-14 lutego br., w Śródmieściu, na Mokotowie, częściowo na Ochocie i na Pradze-Południe, obowiązywać będzie zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów nienormatywnych. Zakaz związany jest z wizytą osób objętych ochroną Służby Ochrony Państwa.

Na terenie objętym obostrzeniami nie wolno transportować materiałów: wybuchowych, zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych, określonych w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Obowiązywać także będzie zakaz ruchu pojazdami nienormatywnymi (których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w Ustawie o drogach publicznych, lub których wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych).

Zakaz obowiązywać będzie w Śródmieściu, na Mokotowie i częściowo na Ochocie, na obszarze ograniczonym odcinkami dróg:

 • ul. Raszyńska,
 • ul. Towarowa,
 • ul. Okopowa (na odcinku od ul. Towarowej do ul. Stawki)
 • ul. Stawki,
 • ul. Konwiktorska,
 • ul. Sanguszki,
 • ul. Wybrzeże Gdańskie (na odcinku od ul. Sanguszki do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie),
 • ul. Wybrzeże Kościuszkowskie,
 • ul. Wioślarska,
 • ul. Solec,
 • ul. Czerniakowska (na odcinku od ul. Solec do ul. Gagarina),
 • ul. Gagarina,
 • ul. Spacerowa,
 • ul. Goworka,
 • ul. Puławska (na odcinku od ul. Goworka do ul. Waryńskiego),
 • ul. Waryńskiego (na odcinku od ul. Puławskiej do al. Armii Ludowej),
 • al. Armii Ludowej (na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Wawelskiej),
 • ul. Wawelska (na odcinku od al. Armii Ludowej do ul. Raszyńskiej).

Zakaz obowiązywać będzie również na Pradze-Południe, na obszarze ograniczonym odcinkami dróg:

 • ul. Wał Miedzeszyński (na odcinku od ul. Zwycięzców do Mostu Poniatowskiego),
 • ul. Wybrzeże Szczecińskie (na odcinku od Mostu Poniatowskiego do ul. Zamoście),
 • ul. Zamoście (na całej długości),
 • ul. Sokola (na odcinku od ul. Zamoście do ul. Zamoyskiego),
 • ul. Zamoyskiego (na odcinku od ul. Sokolej do ul. Targowej),
 • ul. Targowa (na odcinku od ul. Zamoyskiego do al. Zielenieckiej),
 • al. Zieleniecka (na odcinku od ul. Targowej do Ronda Waszyngtona),
 • Rondo Waszyngtona,
 • ul. Francuska (na odcinku od Ronda Waszyngtona do ul. Zwycięzców),
 • ul. Zwycięzców (na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Wał Miedzeszyński).

Dodatkowo wytypowane do objęcia zakazem zostały:

 • ul. Żwirki i Wigury (na całej długości),
 • ul. Komitetu Obrony Robotników (na całej długości).

Drogi kolejowe:

 • Most Średnicowy,
 • linie kolejowe na długości 1 km od Mostu Średnicowego w każdym kierunku,
 • linia kolejowa przebiegająca pod wiaduktem ul. Żwirki i Wigury (zlokalizowana w pobliżu ul. 1 Sierpnia).

Rzeka Wisła:

 • rz. Wisła na odcinku od Mostu Siekierkowskiego do Mostu Gdańskiego.

Mosty:

 • Most Świętokrzyski, Most Ks. Józefa Poniatowskiego.

Zakaz nie dotyczy: Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej i przewozów konwojowanych przez te służby.

Za złamanie zakazu grozi grzywna.

 

Podziel / Share
13.02.2019, Ilość wejść: 762, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry