Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Komunikaty

18.02.2019

Od marca zmiana lokalizacji składania wniosków o pobyt cudzoziemca

Już w marcu wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przyjmowane będą wyłącznie w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11 (wejście E).

Wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej będzie można składać wyłącznie przy ul. Kruczej 5/11 w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Osoby składające wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na podstawie posiadanej Karty Polaka będą mogły tam złożyć od razu wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego.

W punkcie obsługi przy ul. Kruczej 5/11 możliwe będzie złożenie podczas umówionej wizyty kompletnego wniosku wraz z odciskami palców. Wnioski podczas umówionej wizyty należy składać osobiście. 

Dokumenty składane przy ul. Kruczej 5/11 będą weryfikowane na miejscu oraz potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pracownika Wydziału. Cudzoziemiec po złożeniu wniosku od razu otrzyma login i hasło do sprawdzania statusu sprawy on-line. Jeśli wniosek nie będzie zawierał braków formalnych i zostanie złożony w okresie legalnego pobyt w Polsce, cudzoziemiec będzie mógł od razu uzyskać stempel w paszporcie.

W wypadku wystąpienia braków w dokumentacji, cudzoziemiec od razu otrzyma  wezwanie wraz z terminem i instrukcją ich uzupełnienia. Braki w dokumentacji zgodnie z otrzymanym wezwaniem również należy uzupełnić w punkcie przy ul. Kruczej. W wypadku niezłożenia w terminie brakujących dokumentów, decyzja zostanie wydana na podstawie dostarczonych przez cudzoziemca materiałów.

W kalendarzu internetowym, po wskazaniu lokalizacji ,,Warszawa‘’ do wyboru będą dwie kolejki do zapisu na złożenie wniosku: X – wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy oraz S – wnioski o zezwolenie na pobyt stały oraz rezydenta długoterminowego UE.

Punkt przy ul. Kruczej 5/11 czynny będzie: w poniedziałki w godzinach 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, po umówieniu wizyty przez kalendarz internetowy będzie można składać wyłącznie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Osoby wybierające w kalendarzu lokalizację Radom będą obsługiwane w Delegaturze MUW w Radomiu. 

Przyjęte rozwiązania mają na celu usprawnienie procedur składania wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt i w konsekwencji na szybsze prowadzenie postępowań.

Uwaga!

  • przyjmowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przy ul. Marszałkowskiej 3/5, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców oraz w Delegaturze MUW w Radomiu, odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. W Delegaturze MUW w Radomiu wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy po wprowadzonych zmianach będzie można złożyć niezależnie od dotychczas posiadanej podstawy pobytu,
  • wybór niewłaściwej kolejki w kalendarzu będzie skutkować nieprzyjęciem wniosku podczas umówionej wizyty,

  • nowe kolejki w kalendarzu internetowym zostaną wprowadzone po 20 lutego br. Prosimy śledzić informacje w tej sprawie na stronie internetowej,

  • w związku z wprowadzonymi zmianami, od  dnia wprowadzenia nowych kolejek w kalendarzu, nie będzie możliwe  zapisywanie się na składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE w delegaturze MUW w Radomiu oraz w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie,

  • w wypadku wizyt w celu złożenia wniosków, umawianych za pośrednictwem maila wniosekrodzina@mazowieckie.pl , informacje na temat czasu i miejsca składania wniosków podane zostaną w mailu wysłanym przez Urząd,

  • osoby już umówione na wizytę w celu złożenia wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt obsłużone zostaną na dotychczasowych zasadach, w wyznaczonej wcześniej lokalizacji.

Przypominamy, że złożenie kompletnego wniosku podczas umówionej wizyty oraz dołączenie wszystkich wymaganych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków o udzielenie różnych typów zezwoleń na pobyt i wymaganych dokumentach znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podziel / Share
18.02.2019, Ilość wejść: 844, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry