Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Komunikaty

21.10.2009

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne - przetarg

Wojewoda mazowiecki, w związku z prywatyzacją przedsiębiorstwa państwowego, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego w Warszawie.

Cena wywoławcza stanowiąca minimalną cenę sprzedaży wynosi 8.700.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych).

Warunkiem zakwalifikowania do przetargu oferty nabycia Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego jest:

  • wykazanie zdolności finansowej gwarantującej dokonanie zapłaty ceny zakupu przedsiębiorstwa oraz wykonanie pozostałych zobowiązań prywatyzacyjnych,
  • akceptacja i parafowanie treści wzoru umowy sprzedaży przedstawionej przez zbywcę wraz z oczekiwaniami organu założycielskiego dotyczącymi zobowiązań socjalnych nabywcy OPGK. (Po wyborze najkorzystniejszej oferty i jej przyjęciu nastąpi parafowanie treści umowy sprzedaży przygotowanej zgodnie ze złożoną ofertą. Ponadto istnieje możliwość ponownego parafowania treści umowy sprzedaży w przypadku gdy Minister Skarbu Państwa wniesie uwagi do treści umowy. Uwagi te nie będą prowadzić do zmiany warunków złożonej oferty stanowiących podstawę jej oceny).


Oferty zakupu należy składać w formie pisemnej bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
Pl. Bankowy 3/5, 00–950 Warszawa (pok. 229, tel. 022 695 60 29, 695 63 44, 695 62 17),
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2009r. do godz. 16.00 w formie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty przed jej otwarciem z dopiskiem: >> przetarg na sprzedaż OPG - K <<

Otwarcie ofert – cześć jawna przetargu - nastąpi w dniu 26 listopada 2009r. o godz. 10.00 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, sala 179.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Podziel / Share
21.10.2009, Ilość wejść: 1795, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry